Cez vinikajúcu plodnosť k dokonalej úžitkovosti

PVOD Kočín je jedným z tradičných producentov ošípaných na Slovensku. Produkcia je sústredená na troch farmách. Chov prasníc je striktne oddelený od výkrmu. Farma Šterusy je zameraná výlučne na produkciu odstavčiat. Na tejto farme sa nachádzajú chovné prasnice a odchov prasničiek. Produkcia z tohto strediska sa  presúva na ďalšie dve farmy v priľahlých obciach, kde sa vykonáva výkrm ošípaných do jatočnej hmotnosti.

Kŕmenie  prasníc po odstave a prasných prasníc :

V tejto kategórii sa skrmuje zmes s obsahom Sauengold Trag vo výške 3%. Kŕmenie tejto kategórie prasníc delíme na 4 fázy: 

1. fáza - príprava na pripustenie

2. fáza - fáza až do zistenia prasnosti 

3. fáza - od 30. dňa prasnosti do 90. dňa prasnosti a 

4. fáza - koniec prasnosti  

Počas prípravy na pripustenie je naším cieľom vylepšenie kondície prasnice, čím dosiahneme lepší zdravotný stav pohlavného ústrojenstva, zlepší sa priebeh ovulácie, zvýši sa počet zdravo implantovaných zygót v maternici, čím sa automaticky zvýši aj počet narodených ciciakov. Na tzv. flushing to je 3,0-3,5 kg+100g produktu Multisan Nektar, pričom 3,5 kg znamená kŕmenie Ad libitum bez obmedzenia na obdobie flushing-u. Pomocov takéhoto flushingu dosahujeme zabreznutie na úrovni 90-95% a počet narodených prasiatok v priemere 14 ks, no nie sú zriedkavé vrhy aj nad 20 ks. Najsprávnejšie je, ak sa kŕmna dávka výraznejšie nelíši do zistenia prasnosti od kŕmnej dávky do pripustenia. V druhej fáze sa prasnice kŕmia dávkou v priemere 2,7 kg v závislosti od kondície. V tretej fáze sa kŕmia už všetky prasnice bez rozdielu rovnako 2,7 kg zmesi. Vo 4 fáze sa prasniciam dávka  zvyšuje na 3,5 kg, aby sme zabezpečili rast plodov, čo nám zabezpečuje väčšiu pôrodnú hmotnosť mnohopočetných vrhov.

Kŕmenie dojčiacich prasníc:

V tejto kategórii sa skrmuje zmes vrátane 3,5% produktu Sauengolg Lac. Prasnica má vysoké nároky na potrebu energie, bielkovín a minerálnych látok. Dojčiaca prasnica z prijatého krmiva musí pokryť nielen vlastnú potrebu, ale aj potrebu vrhu, čo je trojnásobok samotnej potreby prasnice. Spotreba krmiva na pokrytie celkového množstva energie by mala byť 8 a viac kg, ale také množstvo vo väčšine prípadov prasnica nie je schopná prijať. Preto zužitkováva vlastné rezervy, čo sa prejaví na kondícii samotnej. Príjem krmiva po oprasení sa postupne zvyšuje a dosiahne max. 8 kg/kus/deň. Pri správnej výžive prasnica ani neschudne, ale ani nepriberie. Nadmieru schudnutá prasnica buď následne po odstave vôbec nemá ruju, alebo so značným oneskorením, čo nám spôsobuje stratu. V prípade správneho kŕmenia dojčiacich prasníc po odstave má prasnica ruju na 4. až 8. deň, čo je pre nás ukazovateľom správnosti výživy spolu s odstavovanou hmotnosťou prasiatok na 25. deň pri viac ako 7 kg. Prasiatkam sa od 3. dňa života predkladá produkt Bonni M.

Výživa prasiatok po odstave:

Pre prasiatka je odstav spojený so stresom, pretože v jeden moment zároveň prídu o matku, dostanú sa do spoločnosti nových jedincov a ešte k tomu sú ustajnené v novom priestore v podobe skupinového ustajnenie v škôlke. Musia však byť premiestnené do priestoru, ktorý je pred ich príchodom vyprázdnený, vyčistený, vydezinfikovaný a oddelený od priestoru, kde sú ustajnené prasnice, aby sa tak minimalizoval prenos možných nákaz. Tu si tiež musia zvykať na iné technologické podmienky, aké mali v pôrodnom koterci. Spomeniem napríklad prúdenie vzduchu, umiestnenie kŕmidiel a napájačiek, atď. Najvhodnejším  spôsobom  odstavu  je  odohnať  z pôrodného  boxu  prasnicu a prasiatka v ňom ešte pár dní po odstave ponechať. Po pár dňoch sú prasiatka klasicky presunuté do skupinového ustajnenia. Tento spôsob, hoci je vhodný, je v praxi málo využívaný, a to hlavne kvôli nedostatku priestorov v pôrodnici prasníc. Ďalšou možnosťou, ako zmierniť kumuláciu stresových faktorov pri odstave je dať prasiatkam krmivo, ktorého chuť aj pach poznajú. Tu spoločnosť Sano vyvinula jedinečný koncept, kde sa v každom takomto produkte nachádza účinná aromatická látka tzv. AromiSchwein. To znamená ponechať štartérové krmivo ešte cca dva dni po odstave, alebo prejsť na klasické krmivo po krátkom príkrme  štartérom  ešte  počas  doby  cicania, ako sa vykonáva aj na tomto podniku. Prasiatka tu v deň odstavu už plne prijímajú krmivo, ktoré im je predkladané aj v škôlke. Zmena krmiva už pred odstavom sa osvedčila hlavne u prasiatok odstavovaných vo veku štyroch a viac týždňov. Tráviaci systém prasiatok sa v tejto dobe musí prispôsobiť príjmu krmiva s vysokým podielom škrobu a bielkovín z rastlinných zdrojov, preto je nutné dbať na to, aby živiny určené k vyrovnaniu energetického a bielkovinového deficitu po odstave boli veľmi dobre stráviteľné. Kŕmna zmes predkladaná prasiatkam po odstave obsahuje kvalitnú energiu z produktu SanEnergy a vysoko využiteľné živiny zo štartéru s produktom Suggi. Aby prasiatka pokryli denný príjem živín, ktorý mali pred odstavom, musia prijať minimálne 200 – 250 g krmiva, čo sa dá zabezpečiť len vysoko kvalitným a chutným krmivom v ideálnych klimatických podmienkach. V škôlkach sú prasiatka ustajnené až do hmotnosti cca 25 kg, ktorú dosahujú po 5 týždňoch a následne sú presúvané do výkrmní.

Výkrm: 

Výkrm sa vykonáva v dvoch typoch maštalí, z čoho jedna je čiastočne roštová a druhá je podstielaná slamou. Každá z týchto technológií má svoje výhody aj nevýhody. Zatiaľ, čo v podstielkovej technológii sa dosahujú lepšie rastové schopnosti, no je výrazne náročnejšia na pracovné úkony. V druhej je to presne naopak. Vo výkrme sa používajú tri druhy zmesí, pričom postupne klesá koncentrácia živín. Minerálno-vitamínová potreba prasiat je zabezpečená prémiovým doplnkom Aminogold, čo zabezpečuje  vysokú rastovú schopnosť a zdravie výkrmových prasiat.

Záver:

Produkcia a chov kvalitných ošípaných je bezpochyby jednou z najnáročnejších častí poľnohospodárskej produkcie. Keďže akýkoľvek nedostatok sa okamžite odrazí na prosperite chovu, je dôležité venovať mu maximálnu pozornosť. S jedinečným konceptom poradenstva, v ktorom spoločnosť Sano zjednotila skúsenosti a odborné znalosti chovateľov, poradcov pre výživu zvierat a veterinárnych lekárov, Vám vieme dokázať kontinuálnu cestu k zdravému rastu.

Kontaktujte nás

Štefan Janega
výživár - špecialista
+421 903 486 325