„Človek si nemôže priať viac ako byť chovateľom“

Chovateľ výkrmových býkov, Johann Kobler, je so svojím povolaním viac ako len spokojný.

Poľnohospodár Kobler pri kŕmení

S akým zámerom vstávate každý deň? Pre pána Koblera je odpoveď jednoznačná: spolu s rodinou sa odovzdaný chovateľ špecializuje na výkrm býkov. Neustály rozvoj podniku je pre neho nevyhnutnosťou, a to už viac ako dva roky aj vďaka konceptu kŕmenia od spoločnosti Sano. Výsledkom je o jeden mesiac kratšie obdobie výkrmu.

Status Quo

Johann Kobler prevzal vedenie rodinného podniku po rodičoch v roku 1985. Takmer o desať rokov neskôr nastala transformácia podniku zameraného na výrobu mlieka na špecializovaný chov výkrmných býkov. Spolu s manželkou Mariou a deťmi, Mariou a Hannesom, vedie tento vášnivý chovateľ svoj podnik v obci Eggerding, v Rakúsku. „Človek si nemôže priať viac ako byť chovateľom“, takto sa hlási Johann Kobler k svojmu povolaniu. „Podnik chcem rozvíjať aj naďalej“, pokračuje chovateľ. Najväčším krokom v rozvoji podniku bola zatiaľ výstavba novej maštale pre býky. V podniku zriadenie maštale so zošľapávacou podstielkou pre 280 býkov uvítali s nadšením.

Zmluvný poskytovateľ služieb

Ako poistku na zabezpečenie živobytia sa Johann Kobler venuje ešte jednej činnosti. Počas obdobia žatvy ponúka služby, ako napríklad prácu s kombajnom a rezanie kukuričnej sečky. Počas chladných ročných období prevádzkuje tento chovateľ služby zimnej údržby.

Všetky býky na slame

Rodina Koblerovcov má v maštali na výkrm býkov 300 miest, pričom na chov jeho býkov je prispôsobené slamové ležisko (s hlbokou, ako aj so zošľapávacou podstielkou). Chovajú strakatý dobytok a býky rôzne krížené s plemenami na mäso, akými je napríklad belgický bielo-modrý býk, býk Charolais a Limousin. Býky dokupujú ako zástavový dobytok, keď majú približne 275 kg. Približne 70 % z nich pochádza od chovných kráv, zvyšných 30 % odkupujú od okolitých chovateľov dojníc. Od januára 2013 kŕmi Johann Kobler svoje zvieratá krmivami od spoločnosti Sano, a je s nimi veľmi spokojný. Johann Kobler a náš Sano odborný poradca, Florian Schild, si ako cieľ vzájomnej spolupráce ešte v roku 2013 stanovili vyššie prírastky a menšie úbytky.

Výživa

Mnoho prikúpených zástavových býkov pochádza z podnikov s chovnými kravami a pastvinovým dobytkom. Vedúci podniku, pán Kobler, počas prvých týždňov života býkov kŕmi predovšetkým senom a jadrovým krmivom pozostávajúcim z Meggi 10® (40 % obilie, 30 % kukurica na zrno, 20 % extrahovaný sójový šrot a 10 % Meggi10®). Býci si pomaly zvykajú na zmesnú kŕmnu dávku. Bielkovinové zložky jadrového krmiva dostávajú osobitne, výlučne vo forme bôbu poľného.

Výsledok

Johann Kobler je s výsledkami chovu veľmi spokojný. „Odkedy skrmujeme s krmivami od firmy Sano sa mi podarilo skrátiť obdobie výkrmu o jeden mesiac, a súčasne sme zaznamenali aj menšie úbytky.“, dodáva chovateľ s nadšením. „Ten pokoj, čo teraz v maštali prevláda, však prekonal moje očakávania. Jednoduché podávanie MiproBull 250® , a ľahká manipulácia s veľkými baleniami sa mi osvedčili, rovnako ako služby a poradenstvo Floriana Schilda“, pokračuje Kobler. Trávnu siláž a seno, ktoré nestihnú skrmovať na vlastnom podniku, lisuje Johann Kobler do balov a následne ich predáva.

Kontaktujte nás

Florian Schild
výživár - špecialista