„COOL“ KLÍMA V MAŠTALI

10 TIPOV NA ZVLÁDNUTIE HORÚCICH DNÍ

Leto 2021 prichádza. A s ním aj problém: tepelný stres. Jeho dôsledkom je pokles obsahových látok v mlieku, znížená plodnosť, problémy s otelením. Prinášame vám 10 tipov, vďaka ktorým vaše zvieratá čo najlepšie zvládnu horúce ročné obdobie. 

Dojnice produkujú metabolizmom enormné množstvo tepla – dojnica v prvej tretine laktácie až okolo 1500 wattov. To by pohodlne stačilo na vykúrenie obývačky s veľkosťou 30 metrov štvorcových. Kravy samotné však uprednostňujú chladnejšie podmienky. Optimálna teplota prostredia pre vysoko výkonnú kravu je okolo 0°C. Pre dosahovanie dobrých výnosov mlieka je ideálna teplota od 7 do 17°C, pretože v tomto rozmedzí môžu kravy naplno využiť svoju  výkonnosť. Pri teplote prostredia od 16°C musí dojnica začať svoju telesnú teplotu regulovať. Teplo do prostredia odovzdáva pokožkou. Ak vonkajšia teplota a vlhkosť vzduchu ďalej stúpajú, musí na regulácii svojej telesnej teploty pracovať ešte intenzívnejšie. Začne dychčať, redukuje prežúvanie a stráca viac slín – typické príznaky tepelného stresu v lete. Ďalšie dôsledky, ako je zhoršenie zdravia paznechtov, zvýšený počet somatických buniek, mastitídy, pokles obsahových látok v mlieku a problémy s plodnosťou často nenechajú na seba dlho čakať. Malými trikmi, premyslenými opatreniami a organizáciou sa dá tepelný stres u dojníc v lete výrazne znížiť.  

1. ČERSTVÝ VIETOR V MAŠTALI

Zabezpečte zvýšené prúdenie vzduchu v maštali otvorením dverí a bočných stien. Pomôžu aj ventilátory. Použite ich na podporu prúdenia vzduchu už vtedy, keď teplota v maštali dosahuje 20°C. Osobitnú pozornosť dostatočnej výmene vzduchu venujte predovšetkým na miestach, na ktorých sa kravy viac koncentrujú, ako sú napríklad čakáreň či kŕmny stôl.  

2. DOSTATOK VODY

Všetky kravy v maštali musia mať kedykoľvek neobmedzený prístup k chladnej, čistej vode. Počas teplých letných mesiacov dosahuje potreba vody u dojníc až 180 litrov za deň. Okrem toho dbajte na dostatočné dopĺňanie vody, nakoľko kravy rýchlo príjmu veľké množstvo vody naraz. 

3. ČASTEJŠÍ PRÍSUN KRMIVA

Presuňte hlavnú dennú dávku krmiva do chladnejších častí dňa, aby ste zabezpečili vysoký príjem krmiva. Pozitívny vplyv na príjem krmiva má aj jeho častejšie podávanie.  

4. KRAVY NEMAJÚ RADY TEPLÉ KRMIVÁ  

Podávanie teplého krmiva prináša so sebou energetické straty a kravy ho horšie prijímajú. Stabilné siláže a dobrá hygiena kŕmneho stola zabraňujú zahrievaniu kŕmnej dávky. Na zabezpečenie stability podávanej kŕmnej dávky v lete sa odporúča použiť produkt Acid Protect TMR®. Kyseliny, ktoré obsahuje, potláčajú rast kvasiniek a plesní a zabraňujú tak zahrievaniu krmiva.  

5. VENUJTE OSOBITNÚ POZORNOSŤ ZLOŽENIU JADROVÉHO KRMIVA

V letných mesiacoch venujte osobitnú pozornosť zloženiu jadrového krmiva. Výsledky analýz vykonaných v laboratóriu Sano ukazujú, že stráviteľnosť škrobu v kukuričnej siláži sa zvyšuje úmerne s dĺžkou jej skladovania. To znamená, že v bachore je k dispozícii viac škrobu. Z tohto dôvodu musí byť zloženie energetických komponentov navrhnuté tak, aby neklesla hodnota pH v bachore. Dajte si preto kukuričnú siláž v pravidelných intervaloch analyzovať, aby ste mohli kŕmnu dávku optimálne prispôsobiť meniacej sa stráviteľnosti škrobu.  

6. KVALITA OBJEMOVÉHO KRMIVA  

Dojnica s dojivosťou 36 kg mlieka za deň má pri teplote prostredia 32°C o 22 percent vyššie energetické nároky ako pri teplote prostredia 16°C. To znamená, že dojnice majú pri tepelnom strese z dôvodu zvýšenej záchovnej potreby zníženú energetickú účinnosť. Vláknina obsiahnutá v kŕmnej dávke zvyšuje produkciu tepla. Z tohto dôvodu je predovšetkým v teplých letných mesiacoch dôležité zabezpečiť vysokú stráviteľnosť objemového krmiva. Krava tak dokáže krmivo metabolizovať rýchlejšie a s menšou spotrebou energie. Objemové krmivo s vysokou stráviteľnosťou NDV znižuje tepelné zaťaženie a poskytuje dostatočné množstvo prchavých mastných kyselín pre tvorbu mlieka a jednotlivých zložiek mlieka. Nechajte si analyzovať vaše objemové krmivo v laboratóriu Sano podľa CNCPS. Použitím metodiky CNCPS sa okrem chemickej analýzy obsahu živín zisťuje aj stráviteľnosť vlákniny a škrobu v objemovom krmive. Pri následnom výpočte kŕmenej dávky sa kombinujú presné výsledky analýzy krmiva s aktuálnymi podmienkami chovu a klimatickými podmienkami vašich kráv. Týmto spôsobom zostavíte kŕmnu dávku, ktorá sa bude čo najviac približovať skutočným potrebám zvierat. 

7. PODPORTE PRÍJEM A STRÁVITEĽNOSŤ KRMIVA

Na podporu príjmu krmiva a trávenia sa odporúča podávanie živých kvasiniek. Živé kvasinky využívajú škodlivý kyslík v bachore a podporujú rast mikroorganizmov bachora degradujúcich vlákninu. Tým sa zvýši príjem a využitie krmiva. Zmysluplné je použitie produktu Kristall-Hefe® alebo pohodlné kompletné riešenie v podobe produktovej línie Sano Mipro®-línie.

8. ZABEZPEČTE PRÍSUN MINERÁLOV

V letných mesiacoch je príjem krmiva nižší. Kravy vo zvýšenej miere vylučujú minerály močom a potom. V lete je preto potrebné upraviť zásobovanie minerálnymi látkami. Odborníci odporúčajú pokrytie potreby na 120 percent, čo sa pozitívne odrazí na rovnováhe elektrolytov.

9. ZOHĽADNITE KATIÓNOVO-ANIÓNOVÚ BILANCIU (DCAB)

Vedecké štúdie preukázali: DCAB má podstatný vplyv na príjem krmiva, produkciu mlieka a obsah mliečneho tuku. Okrem toho možno pozorovať aj pozitívny účinok na stráviteľnosť vlákniny. V prípade laktujúcich kráv je odporúčaná hodnota DCAB 300 meq na kg sušiny. Výpočet kŕmnej dávky podľa CNCPS zohľadňuje DCAB použitých krmív. Týmto spôsobom sa kŕmna dávka cielene upraví na optimálnu DCAB.

10. ZVÝŠTE ENERGETICKÚ HODNOTU KŔMNEJ DÁVKY

Limitujúcim faktorom v teplých mesiacoch je väčšinou množstvo prijatého krmiva. Pomocou tukov chránených proti odbúravaniu v bachore obsiahnutých  v kŕmnej dávke sa zvýši energetická hodnota kŕmnej dávky bez zaťaženia kapacity príjmu krmiva u zvierat. Okrem zvýšenia energetickej hodnoty kŕmnej dávky tu zohráva dôležitú úlohu aj odľahčenie pečene. Produkty DextroFAT® Protect a DextroFAT® Raps predstavujú vysoko účinné duo, ktoré obsahuje tuky chránené proti odbúravaniu v bachore a cukor chránený proti odbúravaniu v bachore. Za účelom cieleného zvýšenia obsahu mliečneho tuku v lete sa odporúča použiť produkt DairyFat® C16. DairyFat® C16 obsahuje kyslinu palmitovú, ktorá má primárny účinok na obsah tuku v mlieku. Týmto spôsobom zabezpečíte vysoký obsah mliečneho tuku aj v lete. 

 

"VÝRAZNE LEPŠIE VÝSLEDKY VĎAKA DEXTROFAT® PROTECT" 

Karl-Heinz Nothacker, Schwäbisch Hall 

Karl-Heinz a Claudia Nothackerovci prevádzkujú rodinnú farmu s 85 dojnicami neďaleko Schwäbisch Hall v Bádensku-Württembersku. Od decembra 2018 pridávajú do kŕmnej dávky 300 g DextroFAT®. DextroFAT® poskytuje energiu prostredníctvom cukru chráneného proti odbúravaniu v bachore a tuku chráneného proti odbúravaniu v bachore. Zároveň zabezpečuje odľahčenie metabolizmu bachora. „Použitím produktu DextroFAT® sa zlepšil obsah zložiek mlieka. Okrem toho sa výrazne znížil počet metabolických ochorení na začiatku laktácie. Jednoznačne sa to prejavilo aj v lete,“ spokojne konštatuje rodina Nothackerová. Farma Nothacker, 85 dojníc, Schwäbisch Hall (Bádensko-Württembersko)

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko