štvrtok, 4. február 2021
Slovenský vidiek

Manažment silážovania – Viac mlieka vďaka optimálnej trávnej siláži!

Zelené, jemné, kosené niekoľkokrát do roka – trávne siláže tvoria základ výživy vhodnej pre prežúvavce a sú zdrojom cenných bielkovín. Nie vždy však v nich obsiahnuté bielkoviny majú skutočne biologicky účinnú štruktúru. V čase od zberu po vznik siláže môže obsah bielkovín drasticky klesnúť. Ukážeme Vám, na čo si treba dávať pozor.

 

Trávna siláž: Všetko je proteín 

S trávnymi silážami sa často spája parameter zvaný obsah hrubého proteínu. Proteín zistený pri analýzach siláže sa vo všeobecnosti uvádza ako hrubý proteín. Je to však iba súhrnný pojem pre všetky zlúčeniny obsahujúce dusík. Obsah hrubého proteínu uvádzaný ako jediný parameter však len nedostatočne odráža bielkoviny dostupné pre produkciu mlieka. Okrem samotného hrubého proteínu totiž siláž obsahuje aj takzvané neproteínové dusíkaté zlúčeniny (NPN). Pod pojmom hrubý proteín rozumieme aminokyseliny, ktoré sa zlúčili a vytvárajú bielkovinu. 

 

Degradácia čistého proteínu

V čerstvej tráve predstavuje podiel čistého proteínu na hrubom proteíne okolo 80 percent. Okrem čistého proteínu sú v nej obsiahnuté aj voľné aminokyseliny, amoniak a iné zlúčeniny dusíka, ktoré sa v bachore rýchlo odbúravajú. Ak sa čerstvá tráva spracuje na siláž, zmení sa v nej zloženie hrubého proteínu. Obsiahnutý čistý proteín sa štiepi pôsobením mikrobiálnej činnosti – odborne sa tento proces nazýva proteolýza. Pri proteolýze klesne obsah čistého proteínu v hrubom proteíne z 80 percent na približne 50 percent. To má vplyv na hodnotu krmiva: obsah čistého proteínu sa zníži a tým klesne obsah proteínu stabilného v bachore (UDP) a proteínu využiteľného v tenkom čreve (nXP).

 

Zlepšenie kvality bielkovín

Silážovanie je v podstate uvoľňovanie cukrov z odumierajúcich rastlinných buniek a ich premena na kyselinu mliečnu. Proces kvasenia zabezpečujú baktérie mliečneho kvasenia, ktoré sa prirodzene vyskytujú na pozberanom rastlinnom materiáli, ako aj baktérie mliečneho kvasenia dodávané prostredníctvom biologických prísad do siláže. Všetky opatrenia, ktoré zlepšujú klasický úspech silážovania vedú aj k zvýšeniu hodnoty bielkovín. Existuje priame spojenie medzi obsahom amoniaku a výsledkom konzervovania: vysoký obsah amoniaku je vždy znakom nekvalitnej siláže.

 

Zabezpečenie úspechu silážovania 

Po vzduchotesnom zakrytí sila je mimoriadne dôležité čo najrýchlejšie a najvýraznejšie znížiť hodnotu ph, aby sa zabránilo rozkladu bielkovín pôsobením škodlivých organizmov kvasenia. Silážne prostriedky Labacsil®  zabezpečujú rýchly pokles hodnoty ph, znižujú rozklad bielkovín a zabraňujú stratám živín, znehodnocovaniu krmiva a množeniu plesní.

 

Prečo používať silážne prostriedky?

Množstvo a kvalita prirodzených baktérií mliečneho kvasenia enormne kolíšu. Hodnoty oboch veličín sa nedajú s istotou predpovedať a pri silážovaní nie sú známe. Podobne ako v lotérii, bez toho, aby sme poznali výkonnosť baktérií mliečneho kvasenia, sa musíme spoliehať len na šťastie. Mliečne kvasenie s nízkymi stratami, pri ktorom ostane zachovaná kvalita krmiva, je možné zaručiť iba pridaním overených silážnych prostriedkov. Užitočným indikátorom je pritom pečať kvality DLG.

 

Investícia, ktorá sa oplatí?

Používanie silážnych prostriedkov Labacsil® s osvedčením DLG je investícia, ktorá sa vráti. Silážne prostriedky zabezpečujú úspešný proces silážovania a tým aj kvalitu siláže. Sú akýmsi druhom záruky kvalitnej siláže – za predpokladu správneho manažmentu silážovania. 

 

Ako môžete cielene podporiť tvorbu kyseliny mliečnej v trávnej siláži:

+ čistá kosba vo výške 7 až 8 cm 
+ krátky čas zotrvania na poli s efektívnym zavädnutím
+ použitie silážnych prostriedkov 
+ v sile: rozloženie naširoko v tenkých vrstvách 
+ vysoké zhutnenie 
+ po naplnení sila: okamžité, rýchle a tesné zakrytie bez prístupu kyslíka

 

Lepšie jadrové krmivo 

Siláže sú hlavnou zložkou denne prijatého množstva krmiva. Kvalitná trávna senáž  prispieva k dobrému zdravotnému stavu kráv, produkuje mlieko a pomáha šetriť drahé jadrové krmivo. Preto môže dobré objemové krmivo aj niečo stáť. Lebo: nekvalitné trávne siláže sú vo vzťahu k výrobným nákladom rovnako drahé ako tie kvalitné – ale následné náklady na zvýšené používanie jadrového krmiva a horšia výkonnosť, resp. zdravie zvierat sú podstatne vyššie.

Používajte aj Vy účinné silážne prostriedky Labacsil® a informuje sa ešte dnes u svojho odborného poradcu Sano, aby ste dosiahli vysokú kvalitu tohtoročnej trávnej siláže.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko