pondelok, 6. jún 2016
Novinky

Sano v novom šate.

Vážený návštevník, 

v oblasti modernej výživy zvierat je tu spoločnosť Sano už viac než 40 rokov. Ponúkame chovateľom svoje odborné skúseností a znalosti v oblasti prosperity vo  výžive zvierat. Spolu dokážeme čeliť výzvam v poľnohospodárstve, pričom k zdravému rastu vo vašich podnikoch prispievame ponukou vysoko účinných výrobkov v kombinácií s odborným poradenstvom a výskumom zameraným na budúcnosť. Portfólio produktov, odborné poradenstvo a v neposlednom rade aj tvár našej spoločnosti sme neustále rozvíjali a formovali v súlade s potrebami našich zákazníkov. Je preto nevyhnutým krokom, aby sme aj profil a vzhľad spoločnosti Sano prispôsobili zmenám v okolí. 

Rád by som Vám preto oznámil, že koncepty výživy a odborné poradenstvo našej spoločnosti sa nám podarilo obliecť do nového šatu. 

V priloženom cenníku si môžete hneď ako prvé všimnúť naše nové logo, pričom v priebehu roku 2016 prejdeme postupne úpravou profilu spoločnosti Sano:

  • v logu spoločnosti použijeme modernejší typ písma
  • pôvodné krédo spoločnosti „Výživa zvierat pre zdravie a zisk“, ktoré bolo pod firemným logom nahradíme novým
  • nový slogan spoločnosti znie: „Sano. Die Tier-Ernährer“ 
  • žltá farba s novým zlato-žltým nádychom dá spoločnosti Sano nový dôraz
  • naša webová stránka dostane nový vzhľad a zameriavať sa bude predovšetkým na používateľské návyky moderných chovateľov, obchodných partnerov a ďalších zúčastnených strán 

Určite sa teraz pýtate, prečo sa firma snaží preformovať tieto prvky nanovo. Pokúsim sa to vysvetliť  takto:  Keď sa v Sano do niečoho pustíme, snažíme sa odviesť riadnu a úplnú prácu. K novým výzvam pristupujeme priamo a s odvahou v duchu motta „všetko alebo nič“. 

Logo spoločnosti 

Keďže staviame na našej tradícií, v logu spoločnosti sme spravili len jemné úpravy. Modernejší vzhľad získa aj vďaka novému typu písma. Klasické, zaužívané rozmery sme ponechali, logo však súčasne pôsobí vyváženejšie a dynamickejšie. Firma Sano a naše produkty reprezentujú zdravý rast podniku. Preto sme z loga odstránili lineárnu čiaru, ktorá evokovala viac nečinnosť ako rast.

Sano. Die Tier-Ernährer.

„Výživa zvierat pre zdravie a zisk“ – táto veta bola úzko spätá so spoločnosťou Sano a jej firemným logom. V minulosti bol tento slogan na mieste, v súčasnosti však už nie je aktuálny. Slovo „zisk“ totiž u mnohých vyvolalo skôr negatívne konotácie a nie je zlučiteľné s dnešným chápaním, aká dôležitá je pohoda zvierat. Preto nahrádzame staré krédo novým, výstižnejším: „Sano. Die Tier-Ernährer.“ Slogan žiaľ z jazykového hľadiska nie je možné identicky preložiť, no v preklade znamená približne „Sano. Výživári zvierat.“  Venujeme sa výžive zvierat a perspektívne budeme presadzovať práve túto víziu. Nie sme predajcovia krmiva, ale poradcovia v oblasti výživy Vašich zvierat. Naším cieľom nie je len dodávať produkty. Vášmu podniku chceme odovzdávať naše poznatky, požadovanú pridanú hodnotu a denne Vás sprevádzať v otázkach výživy zvierat. To je náš postoj s jasným odkazom: Sme Sano. Váš poradca pre výživu zvierat.

Webová stránka spoločnosti

Referenčným odkazom pre moderných chovateľov a obchodných partnerov bola, a aj zostáva, naša firemná webová stránka. Na odkaze www.sano.sk je oveľa jednoduchšie nájsť témy, ktoré Vás zaujímajú. Do sveta našich produktov a výživového poradenstva teraz vstúpite v pohodlí a oveľa rýchlejšie. Rovnako jednoducho sa s nami aj skontaktujete, a to priamo cez našu webovú stránku. Nájdete tu informácie o aktuálnych odborných prednáškach, udalostiach, príkladoch z praxe alebo veľtrhoch. 

V prílohe tohto listu nájdete už aj spomenuté aktuálne cenníky. V cenách sa až na jednu položku nič nemenilo, no chcem Vám opäť ponúknuť niečo viac a preto som sa rozhodol náš sortiment rozšíriť o množstvo obľúbených výrobkov pre dojnice, výkrm býkov, prasiatka a výkrm ošípaných, ovce a kozy, nové inokulanty, no a v neposlednom rade Veterinárny rad Sano výrobkov, ktoré v budúcnosti v závislosti od predaja taktiež plánujem rozšíriť. 

Spolu nájdete v našej ponuke o 12 overených výrobkov viac.

Som presvedčený, že aj tento krok nás posunie opäť o niečo bližšie k Vám a i do budúcnosti Vám budeme môcť byť profesionálnou a odbornou oporou. Prechod na nový design by mal byť dokončený koncom tohto roku.

S prianím pekného dňa ostávam s pozdravom 

 

Mgr. Martin Stieranka
prokurista

 

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983