štvrtok, 1. október 2020
Slovenský vidiek

Začiatok stavebných prác na budovaní nového Sano Agrar Inštitútu pre ošípané

Začiatok stavebných prác na budovaní nového Sano Agrar Inštitútu pre ošípané – OTVÁRACÍ CEREMONIÁL

 

V spoločnosti Sano veríme v budúcnosť poľnohospodárstva, v európskom prostredí predovšetkým vo výrobu mlieka a mäsa i napriek náročnej situácii. V minulom roku získala spoločnosť Sano starnúcu farmu ošípaných v Szakszende na severozápade Maďarska. Týmto sa začal písať základ Sano Agrar Inštitútu pre ošípané. Je to investícia do budúcnosti a zároveň ďalší krok k rozvoju poľnohospodárstva v oblastiach výživy, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

Bagre už stavajú

Rýle sú zapichnuté symbolicky v zemi, ťažká technika sa hýbe a základný kameň sa práve pokladá:

V polovici septembra sa začalo s prelomovými prácami a položením základného kameňa na stavbe novej farmy na chov ošípaných - prvého Sano Agrar Inštitútu pre ošípané. Výzvou bude, že i naďalej chceme a budeme vyrábať v existujúcej pôvodnej spoločnosti a súčasne budovať nový Sano Agrar Inštitút s maštaľami pre 1 200 chovných prasníc vrátane chovu prasiatok s 2 000ks výkrmových miest. Postupne sa staré maštale úplne zbúrajú. Toto bude prebiehať v dvoch fázach: V prvej fáze výstavby sa začne s prvými tromi maštaľami a kŕmna hala. Ukončenie prvej fázy výstavby je naplánované na november 2021. Potom sa začne druhá stavebná fáza - s cieľom dokončiť Agrar Inštitút do začiatku roku 2023. Náš maďarský kolega p. Tamás Varga bude v budúcnosti riadiť tento podnik, a tým aj Sano Agrar Inštitút.

Ešte raz veľká vďaka Zsoltovi a Tamásovi, bez ktorých by to všetko nebolo možné!

Pri stavbe nás budú podporovať tieto spoločnosti: Spoločnosť Merkbau vykoná stavebné práce, optimálnu technológiu hnojovice zabezpečí Lothar Becker a stabilné vybavenie dodá rakúska spoločnosť Bräuer. Pokiaľ ide o technológiu kŕmenia, rozhodli sme sa pre systém miešania a kŕmenia AirFeed od spoločnosti Tewe. Tento kŕmny systém má pre nás mnoho výhod, pretože môžeme každý žľab napájať individuálne, aby sme optimálne pripravili, vykonali a vyhodnotili naše experimenty. Spoločnosť Multimix poskytuje základ pre kŕmnu halu.

Všetkým zúčastneným prajeme  dobrú vzájomnú  spoluprácu, veľa úspechov a zábavy v každodennej práci na projekte bez zranení, v ktorom je bezpečnosť práce prioritou.

Stavebným prácam za posledných pár mesiacov predchádzalo intenzívne a premyslené plánovanie projektu. Z dôvodu splnenia požiadaviek požiarnej ochrany boli všetky budovy vyskladané paralelne s dostatočnou bezpečnou vzdialenosťou. Pre efektívne riadenie je naplánovaný spojovací koridor medzi jednotlivými budovami. V príslušnej prechodovej oblasti sú protipožiarne dvere. Plánovaná chodba pre hostí na prvom poschodí vedie rovnobežne so spojovacou chodbou a oknom do jednotlivých oddielov.  

Pohľad na budúci Sano Agrar Inštitút pre ošípané:

1.kalová lagúna (k dispozícii), 2.nádrže s hnojovicou , 3. karanténna maštaľ pre mladé prasničky , 4. hala na výkrm, 5. budova pre návštevníkov, 6. maštaľ pre prasnice, 7. škôlka pre prasiatka, 8. pôrodňa, 9. maštaľ určená na insemináciu, 10. jalováreň

Budúca produkcia ošípaných

Produkcia ošípaných bude založená na  1-týždňovom produkčnom cykle s 28-denným obdobím na dojčenie. Stádo bude rozdelené do 21 skupín, z ktorých každá má okolo 60 prasníc na skupinu. Každá z nich je:

  • 5 skupín v pôrodni
  • 5 skupín v inseminačnom centre 
  • 11 skupín prasných prasníc čakajúcich na pôrod 

V jalovárni je taktiež dostatok miesta pre činnostoi potrebné pre hladký priebeh celého procesu. Všetky oddelenia, s výnimkou jalovárne, sú z hygienických dôvodov prevádzkované v režime DNU-VON. Pomocou systému osobných čipov je možné regulovať prístup do jednotlivých oblastí.

Big 5 – 5 cieľov Sano Agrar Inštitútu 

S novou výstavbou Sano Agrar Inštitútu v Szaksende sme si stanovili týchto  5 konkrétnych cieľov:

  1. Produkcia prasiatok a ich uvádzanie na trh

Vzhľadom na veľký dopyt po vysoko kvalitných a zdravých výkrmových prasiatkach je hlavným cieľom zavedenie modernej a na budúcnosť zameranej produkcie prasiatok. Základom je moderná maštaľ plemenných prasníc, v ktorej sú efektívne implementované všetky aspekty živočíšnej a ekologickej výroby.

  1. Vzdelávanie a školenie odborného personálu

Ďalším aspektom je školenie a ďalšie vzdelávanie manažérov fariem a stád v Maďarsku a susedných krajín. Pre tento účel je potrebné preukázať možnosti modernej a efektívnej produkcie a výkrmu ošípaných a odovzdať príslušné odborné vedomosti ďalej.

  1. Vzťahy s verejnosťou

Našim zákazníkom, obchodníkom, veterinárom, spotrebiteľom, školám a verejnosti všeobecne chceme ponúknuť príležitosť dozvedieť sa viac o modernom chove ošípaných na veľmi vysokej úrovni. Za týmto účelom bude vo všetkých budovách na prvom poschodí nainštalovaná chodba pre návštevníkov, ktorá poskytne pohľad na moderný chov zvierat. Procesy moderného a druhovo vhodného chovu zvierat budú vysvetľovať informovaní a kvalifikovaní zamestnanci, informačný materiál a ďalšie vývesky.

  1. Skúšobný inštitút Sano výrobkov pre ošípané pred ich uvedením na trh

Ďalším dôležitým cieľom je zavedenie praktických testov na vyskúšanie druhovo vhodných a efektívnych koncepcií kŕmenia. Našou každodennou motiváciou je ponúkať zákazníkom produkty, ktoré dokonale dopĺňajú ich podnikanie. Vyskúšané a testované výrobky sú hlavnou výhodou pre našich zákazníkov.

  1. Výskum a vývoj pre moderný chov ošípaných

Hlavným cieľom je stopercentná digitalizácia spoločnosti. Digitalizácia riadenia stáda, výživy a zdravia zvierat súvisí s využívaním veľkých dát a umelej inteligencie.

Konkrétny príklad: 

Chceme systém, ktorý bude monitorovať denný prírastok hmotnosti u dojčených prasiatok a okamžite nás upozorní, ak existujú možné poruchy trávenia. A to ešte predtým, ako sme vôbec vošli do boxu. Ťažko si to dnes predstaviť - ale chceme aktívne formovať vývoj tohto digitálneho chovu ošípaných!

Prečo potrebuje Sano svoj vlastný Sano Agrat Inštitút? 

Som presvedčený, že túto otázku si položí väčšina z Vás. - myslím si, že „interná“ farma je v našom priemysle jedinečná. Pre úspešné uvedenie krmiva na trh je však podľa môjho názoru nevyhnutné pochopiť a presvedčiť sa, ako naše koncepty a produkty fungujú v neustále stabilnej prevádzke. Patrí to k našim 5 cieľom,  splniť požiadavky našich zákazníkov a stanoviť medzinárodné štandardy v úspešnom, udržateľnom a ohľaduplnom kŕmení zvierat.

Sme silní v oboch oblastiach – hovädzom dobytku aj u ošípaných. A ideme príkladom! Je čas na update SmartDairyNutrition - konkrétne SmartPorcNutrition, v ktorom využívame všetky svoje vedomosti, svoje výhody a skúsenosti v sektore ošípaných.

Poďme spolu urobiť ďalší krok pre budúcnosť poľnohospodárstva!

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
Prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983