Poradenstvo - Ošípané

Veľa prasiatok, veľa mäsa

Cenný podiel chudého mäsa v kŕmnej ošípanej závisí už od výživy prasnej prasnice, pretože objem svalov sa zakladá už v tele matky. Po pôrode na podiel chudého mäsa ďalej vplýva vývin prasiatka a denné prírastky. 

Neskôr je dôležité, aby zvieratá vo výkrmovej maštali nestučneli a zároveň mali výborné podmienky pre rast. Na dosiahnutie optimálneho percentuálneho podielu chudého mäsa je dôležité určiť aj správny moment porážky.

Na tomto príklade znovu názorne poukazujeme na to, ako sa jednotlivé fázy života a úžitkové fázy navzájom ovplyvňujú.

Každý, kto sa podieľa na výrobe bravčového mäsa, by mal preto vo svojom odbore dosahovať čo najlepšie výsledky.

Okrem toho by zvieratá mali byť optimálne pripravené na ďalšie fázy. Tým sa zvyšuje zisk v uzavretom systéme a vo výrobe založenej na rozdelení práce vzniká rozhodujúca konkurenčná výhoda.

Úspešná produkcia prasiatok a kvalitného mäsa je teda možná len vtedy, keď sú optimálne splnené potreby zvierat v rôznych fázach života a úžitkových fázach.

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983
Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko

Odporúčame si prečítať

niojio

Zdravé, účinné a inovatívne – to je trio charakteristických vlastností našich výrobkov. Výrobky spoločnosti Sano sú pre našich zákazníkov garanciou, že budú mať prístup k vysokokvalitným krmivám s hodnotným zložením, prispievajúcim

Jedinečný poradenský koncept spoločnosti Sano spája skúsenosti a odborné znalosti poľnohospodárov, výživárskych poradcov a veterinárnych lekárov v oblasti výživy zvierat. Našim cieľom je z dlhodobého hľadiska optimalizovať zdravie

Naším jasným cieľom je vylepšiť procesy v podnikoch pre ich zdravý rast, počnúc krmivom, cez potreby zvierat až po ľudí. Na tejto ceste sa neustále opierame o osvedčené a inovatívne riešenia. Dobre štruktúrované