Mipro Pren®

Synchronizácia živín v bachore a profylaxia mliečnej horúčky pri kŕmení TMR

Prínos produktu

Efektívna profylaxia mliečnej horúčky
Zdravé vemeno
Optimálny štart laktácie
Rýchly odchod lôžka

Mipro Pren® - Synchronizácia živín v bachore a profylaxia mliečnej horúčky pre obdobie státia na sucho

 

Účinky produktov Mipro Pren®

 • Zvyšujú objem biomasy v bachore
 • Zlepšujú stráviteľnosť vlákniny
 • Neutralizujú problémový faktor draslík
 • Zabraňujú mliečnej horúčke a uľahnutiu po otelení
 • Chráni pred ketózou
1

Vlastnosti produktu

 • Okysľujúca síra pôsobí ako antagonista draslíka pre efektívnu profylaxiu mliečnej horúčky.
 • Plnohodnotné pokrytie potrieb minerálnymi látkami, stopovými prvkami, vitamínmi a účinnými látkami pre zdravé a plodné kravy s dlhoročnou úžitkovosťou.
 • Účinná látka Kerasan pre stabilní a zdravé paznechty.
 • Účinná látka Mastitisan pre zdravé a výkonné vemeno.
 • Živé kvasinky zlepšujú funkciu bachora a pomáhajú zvyšovať príjem krmiva po otelení.
K použitiu pre nasledujúce fázy života a úžitkovosti.

Dojnica

Fáza státia na sucho

Účinné látky

AromiRind

Das Aromakonzept für Rinder

Čo je AromiRind? Mango- broskyňovo- figová aróma vylepšuje vôňu krmiva a zvyšuje tým chutnosť, čím sa automaticky zvyšuje žravosť zvierat.

 • Pri dojniciach zlepšuje AromiRind mliečnu úžitkovosť a ponižuje nedostatok energie pri začiatku laktácie.
 • Pri výkrme býkov podporuje AromiRind výkrmnosť.
 • Pri teľatách a zástavovom dobytku sú mliečne kŕmne náhražky a štartéry spríjemnené AromiRindom, čo slúži k rýchlejšiemu ostavu. 

Kerasan®

Pre zdravé a pekné paznechty

Skúsenosti úspešných chovateľov mliečnych kráv potvrdzujú pozitívny vplyv Kerasan na zdravotný stav paznechtov. Zlepšený zdravotný stav paznechtov zvyšuje príjem krmív až o 1kg sušiny denne, zvýšený príjem sušiny prinesie až dva litre mlieka naviac a/alebo zvýšenie mliečnych zložiek (tuku a bielkovín). Ďalším prínosom je zlepšenie reprodukcie, obmedzenie výskytu metabolických ocho- rení (napr. ketózy) a predĺženie produkčného života kráv. 

 • Kerasan® podporuje tvorbu intra- celulárnej hmoty buniek škáry paz- nechtov, chráni pred tvorbou vre- dov nášlapnej plochy paznechtov kráv. 
 • Kerasan® podporuje tvorbu kuti- kulárneho keratínu, proces zrenia a vytvrdnutia rohoviny paznechtov. 
 • Kerasan® stabilizuje rohovinu paz- nechtu, spevňuje šlachy a škárové lístky paznechtu. 
 • Kerasan® efektívne cháni pred ochorením paznechtov ako je Mor- tellaro (Dermatitis digitalis), vredmi na paznechtoch, zmenami formy paznechtov a krívaním kráv. 
 • Kerasan® zlepšením zdravotného stavu paznechtov zvyšuje príjem krmív, zlepšuje reprodukciu a zvy- šuje produkciu mlieka. Znižuje bra- kovanie kráv z dôvodu ochorení paznechtov.
Download sano_prospekt_kerasan_sk_2.korr_.pdf (640.01 KB)

Mastitisan®

Zdrvé a výkonné vemená

Skúsenosti úspešných chovateľov mliečnych kráv potvdzujú ochranný účinok Mastitisan voči ochore- niu mliečnej žľazy, Mastitisan má pozitívny vplyv na zdravotný stav mliečnej žľazy a obsah bunkových elementov v mlieku kráv. Výsledkom je vyššia produkcia mlieka a zvýšená kvalita mlieka. Na základe lepšieho zdravotného stavu mliečnej žľazy sa predlžuje dĺžka produkčného života kráv. 

 • Mastitisan® vplyvom špeciálnych bunkových ochranných mechanizmov znižuje obsah bunkových elementov v kravskom mlieku. 
 • Mastitisan® posilňuje imunitný systém kráv, zvyšuje obranyschopnosť vemena a tým podporuje zahojenie už vzniknutých zápalov mliečnej žľazy. Tento mechanizmus má veľmi pozitívny vplyv na dĺžku produkčného života kráv. 
 • Mastitisan® podporuje tvorbu keratínu v struku vemena a posilňuje funkciu strukového zvierača. Mastitisan poskytuje efektívnu ochranu pred infekciou mliečnej žľazy. 
 • Mastitisan® zlepšuje zdravotný stav vemena a zvyšuje produkciu mlieka. 
 • Mastitisan® podporuje životne dôležité metabolické funkcie, posilňuje obanyschopnosť kráv a chráni ich pred ketózami.
Download sano_prospekt_mastitisan_sk.pdf (599.28 KB)

Polyphenolkomplex

Podporuje látkovú výmenu a zdravie

Čo je to - Polyfenolkomplex?

Polyfenoly sú zlúčeniny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastlinách. Ide tu napríklad o ‑avonoidy a taníny, ktoré disponujú zvláštnymi účinkami. V Sano – Polyfenolkomplexe sú rôzne tieto účinné látky spoločne efektívne skombinované.

Ako pôsobí Polyfenolkomplex?

 • dopĺňa účinok vitamínu E
 • chráni a regeneruje vitamín E
 • neutralizuje škodlivé odpadové produkty látkovej výmeny
 • má antioxidačné účinky
 • chráni dôležité proteíny, bunky, genetické informácie a imunitný systém
 • podporuje látkovú výmenu a obranychopnosť organizmu
 • podporuje úžitkovosť a dobu užívania

Mipro Pren 250®

Synchronizácia živín v bachore a profylaxia mliečnej horúčky pri kŕmení TMR

Mipro Pren 400®

Synchronizácia živín v bachore a profylaxia mliečnej horúčky pri kŕmení TMR
Vlastnosti produktu
 • Okysľujúca síra
 • Plnohodnotné pokrytie minerálnymi látkami, stopovými prvkami, vitamínmi a účinnými látkami
 • Kerasan & Mastitisan
 • Živé kvasinky
 • Rýchly zdroj energie cukor zlepšuje rast žiaducich bachorových baktérií.
 • Elementárne, v prírode sa vyskytujúce dusíkaté zlúčeniny pripravia bachor optimálne na štart laktácie.
Účinné látky AromiRind, Kerasan®, Mastitisan®, Polyphenolkomplex AromiRind, Kerasan®, Mastitisan®, Polyphenolkomplex
Použitie

Toto krmivo je určené iba pre suchostojné dojnice, preto je nutné presne dodržovať návod k použitiu a skrmovať 250 g na zasušenú dojnicu a deň po celú dobu zasušenia (ca. 50 dní) až do otelenia. KAB (DCAB) Mipro Pren 250: - 3100 meq/kg).

Pred začiatkom skrmovania sa odporúča využiť rady Sano odborníka na výživu.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie prekročiť 8,4 x 109 CFU na 100 kg    ž. hm. a 0,9 x 109 CFU na každých ďalších 100 kg ž. hm.

Saccharomyces cerevisiae je stabilný do teploty 40C. Nevhodný pre peletovanie  kŕmnej zmesi.

Odporúča sa obmedziť pridávané množstvo kobaltu na 0,3 mg/kg kompletného krmiva. V tejto súvislosti je treba prihliadnuť k riziku vzniku nedostatku kobaltu v dôsledku miestnych podmienok a ku konkrétnemu zloženiu kŕmnej dávky. Je treba vykonať ochranné opatrenia, ktoré zamedzia expozícii kobaltu pri vdychovaní a pri styku s kožou.

Toto krmivo obsahuje močovinu (NPN zlúčeninu), preto je nutné presne dodržovať návod k použitiu a skrmovať maximálne 400 g na zasušenú dojnicu a deň po celú dobu zasušenia (ca. 50 dní) až do otelenia. Mipro Pren 400 slúži k nastaveniu hodnôt katióno-aniónovej bilancie u zasušených dojníc (* KAB Mipro Pren 400: - 1980 meq/kg).

Močovina sa smie skrmovať iba zvieratám s fungujúcim bachorom. Skrmovanie močoviny až po maximálnu dávku by malo prebiehať postupne. Maximálny obsah močoviny by mal byť skrmovaný iba ako súčasť kompletného krmiva bohatého na ľahko stráviteľné sacharidy a s nízkym obsahom rozpustného dusíka. Maximálne 30 % celkového dusíka v dennej kŕmnej dávke by malo pochádzať z močoviny. Pred začiatkom skrmovania sa odporúča využiť rady Sano odborníka na výživu.

Množstvo Saccharomyces cerevisiae v dennej dávke nesmie prekročiť 8,4 x 109 CFU na 100 kg    ž. hm. a 0,9 x 109 CFU na každých ďalších 100 kg ž. hm.

Saccharomyces cerevisiae je stabilný do teploty 40C. Nevhodný pre peletovanie kŕmnej zmesi.

Odporúča sa obmedziť pridávané množstvo kobaltu na 0,3 mg/kg kompletného krmiva. V tejto súvislosti je treba prihliadnuť k riziku vzniku nedostatku kobaltu v dôsledku miestnych podmienok a ku konkrétnemu zloženiu kŕmnej dávky. Je treba uskutočniť ochranné opatrenia, ktoré zamedzia expozícii kobaltu pri vdychovaní a pri styku s kožou.

Použitie

Záväzok kvality spoločnosti Sano

 • kvalitné zloženie
 • bezpečný výrobok
 • ekologickosť a udržateľnosť
 • transparentná kvalita

My v Sano pre Vás vyrábame krmivá najvyššej kvality - pre dlhodobo zdravé a vysokoúžitkové zvieratá.