MiproBull 250®

Komplex minerálnych látok, proteínov a účinných látok pre býky vo výkrme

Prínos produktu

Najlepšia využiteľnosť krmiva
Vysoká kvalita jatočného tela
Zdravé, odolné býky
Vysoké denné prírastky
Stabilné a zdravé paznechty

MiproBull 250® - - Sano komplex výživy pre býky vo výkrme -TMR

 

Účinky produktu MiproBull 250®

 • Zlepšuje zásobenie aminokyselinami
 • Zvyšuje tvorbu mikrobiálneho proteínu v bachore
 • Optimalizuje synchronizáciu živín v bachore
 • Posilňuje obranyschopnosť
 • Podporuje látkovú výmenu a rast
 • Zvyšuje chuť k žrádlu a navyšuje príjem krmiva
1

Vlastnosti produktu

 • Elementárne, prírodné dusíkaté zlúčeniny pre optimalizáciu tvorby mikrobiálneho proteínu v bachore.
 • Cukor ako rýchlo dostupný zdroj energie pre bachorové baktérie ku zlepšeniu využitia dusíku a vlákniny.
 • Rôzne zdroje horčíku podporujú enzymatické reakcie efektívnej látkovej výmeny. Býky sú kľudní, prijímajú viac potravy a majú vyššie denné prírastky.
 • Síra chráni aminokyseliny metionín a cystín pre podporu výstavby svalovej hmoty a vyššie denné prírastky.
 • Vyšší obsah vitamínov E a selénu pre podporu obranyschopnosti a optimálnu výstavbu svalovej hmoty.
 • Sano Polyfenolkomplex podporuje účinok vitamínu E.
 • Vitamín B1 pre podporu príjmu krmiva a efektívnu látkovú výmenu, funkciu nervov (ochrana pred nekrózou mozgovej kôry) a srdcovej svaloviny a pre udržovanie peristaltiky gastrointestinálneho traktu.
 • Vysoko stráviteľné minerálne látky pre silnú kostru a zdravé končatiny. 
 • Účinná látka Kerasan® pre zdravé a stabilné paznechty.
 • Účinná látka SANABI+ má pufrujúce účinky a podporuje príjem krmiva.
K použitiu pre nasledujúce fázy života a úžitkovosti.

Zástavový dobytok / Býky

Výkrm býkov

Účinné látky

AromiRind

Das Aromakonzept für Rinder

Čo je AromiRind? Mango- broskyňovo- figová aróma vylepšuje vôňu krmiva a zvyšuje tým chutnosť, čím sa automaticky zvyšuje žravosť zvierat.

 • Pri dojniciach zlepšuje AromiRind mliečnu úžitkovosť a ponižuje nedostatok energie pri začiatku laktácie.
 • Pri výkrme býkov podporuje AromiRind výkrmnosť.
 • Pri teľatách a zástavovom dobytku sú mliečne kŕmne náhražky a štartéry spríjemnené AromiRindom, čo slúži k rýchlejšiemu ostavu. 

Kerasan®

Pre zdravé a pekné paznechty

Skúsenosti úspešných chovateľov mliečnych kráv potvrdzujú pozitívny vplyv Kerasan na zdravotný stav paznechtov. Zlepšený zdravotný stav paznechtov zvyšuje príjem krmív až o 1kg sušiny denne, zvýšený príjem sušiny prinesie až dva litre mlieka naviac a/alebo zvýšenie mliečnych zložiek (tuku a bielkovín). Ďalším prínosom je zlepšenie reprodukcie, obmedzenie výskytu metabolických ocho- rení (napr. ketózy) a predĺženie produkčného života kráv. 

 • Kerasan® podporuje tvorbu intra- celulárnej hmoty buniek škáry paz- nechtov, chráni pred tvorbou vre- dov nášlapnej plochy paznechtov kráv. 
 • Kerasan® podporuje tvorbu kuti- kulárneho keratínu, proces zrenia a vytvrdnutia rohoviny paznechtov. 
 • Kerasan® stabilizuje rohovinu paz- nechtu, spevňuje šlachy a škárové lístky paznechtu. 
 • Kerasan® efektívne cháni pred ochorením paznechtov ako je Mor- tellaro (Dermatitis digitalis), vredmi na paznechtoch, zmenami formy paznechtov a krívaním kráv. 
 • Kerasan® zlepšením zdravotného stavu paznechtov zvyšuje príjem krmív, zlepšuje reprodukciu a zvy- šuje produkciu mlieka. Znižuje bra- kovanie kráv z dôvodu ochorení paznechtov.
Download sano_prospekt_kerasan_sk_2.korr_.pdf (640.01 KB)

Polyphenolkomplex

Podporuje látkovú výmenu a zdravie

Čo je to - Polyfenolkomplex?

Polyfenoly sú zlúčeniny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v rastlinách. Ide tu napríklad o ‑avonoidy a taníny, ktoré disponujú zvláštnymi účinkami. V Sano – Polyfenolkomplexe sú rôzne tieto účinné látky spoločne efektívne skombinované.

Ako pôsobí Polyfenolkomplex?

 • dopĺňa účinok vitamínu E
 • chráni a regeneruje vitamín E
 • neutralizuje škodlivé odpadové produkty látkovej výmeny
 • má antioxidačné účinky
 • chráni dôležité proteíny, bunky, genetické informácie a imunitný systém
 • podporuje látkovú výmenu a obranychopnosť organizmu
 • podporuje úžitkovosť a dobu užívania

SANABI+

Komplexná pufrujúca substancia pre bachor hovädzieho dobytka

Komplexná pufrujúca zložka SANABI+ pufruje bachor dojníc a výkrmových býkov, a tak zlepšuje prostredie v bachore. SANABI+ tým zmenšuje riziko acidózy. Zvyšuje sa fermentácia v žalúdku a výrobok zároveň podnecuje k zvýšenému príjmu krmiva.

Úžitok: 

 • znižuje riziko acidózy v bachore
 • zlepšuje výkon bachora
 • zvyšuje príjem krmiva
 • zvyšuje tvorbu mlieka a výkrm
 • optimalizuje metabolizmus kravy

Použitie

Toto krmivo obsahuje močovinu (NPN zlúčeninu), preto je nutné presne dodržiavať návod k použitiu a skrmovať maximálne 250 g na kus a deň. 

Močovinu sa smie skrmovať iba zvieratám s úplne vyvinutým bachorom. Dávka močoviny by sa mala postupne navyšovať (návyk) až k maximálne doporučenému množstvu. Najvyššia dávka by sa mala podávať spoločne s ostatnými kŕmnymi komponentmi, ktoré sú bohaté na ľahko stráviteľné uhľohydráty a chudobné na rozpustný dusík. Z celkového množstva dusíku v dennej kŕmnej dávke smie tvoriť dusík z NPN zlúčenín najviac 30 %.

Odporúča sa obmedziť pridávané množstvo kobaltu na 0,3 mg/kg kompletného krmiva. V tejto súvislosti je treba prihliadnuť k riziku vzniku nedostatku kobaltu v dôsledku miestnych podmienok a ku konkrétnemu zloženiu kŕmnej dávky. Je treba vykonať ochranné opatrenia, ktoré zamedzia expozícii kobaltu pri vdychovaní a pri styku s kožou.

Záväzok kvality spoločnosti Sano

 • kvalitné zloženie
 • bezpečný výrobok
 • ekologickosť a udržateľnosť
 • transparentná kvalita

My v Sano pre Vás vyrábame krmivá najvyššej kvality - pre dlhodobo zdravé a vysokoúžitkové zvieratá.