Protamino Piggi®

Funkčný 20%ný bielkovinový koncentrát pre lepší rast

Prínos produktu

Lepšie využitie krmiva
Zdravé prasiatka
Rovnomerný rast
Vysoké denné prírastky
Rýchle dosiahnutie požadovanej hmotnosti
Vyššia ziskovosť
Intenzívne ukladanie mäsa

Protamino Piggi® - Komplex minerálov, vitamínov, bielkovín a aminokyselín pre prasiatka

 

Účinky produktu Protamino Piggi®

 • Vysoké denné prírastky
 • Podporuje tráviací systém
 • Žiadne hnačky, t.j. zvýšenie odolnosti prasiatok
 • Dobrý rast
 • Pekné, zdravé a kvalitné prasiatka
2

Vlastnosti produktu

 • AromiSchwein® na povzbudenie chuti k príjmu krmiva.
 • ButySanProtect pre zdravé črevá, lepší príjem krmiva a konverziu krmiva.
 • Vysoko využiteľné minerálne suroviny ako monokalciumfosfát, kalciumformiát a kalciumbutyrát s nízkou kapacitou viazania kyselín. 
 • Fytáza zlepšuje využiteľnosť fosforu, vápnika, aminokyselín a stopových prvkov, čím znižuje väzbovú kapacitu kyselín krmiva.
 • SanAmin® na zlepšenie kvality bielkovín, zníženie miery viazania kyselín z krmiva, na vyšší podiel mäsa a na zlepšenie výsledkov hnojovice
 • Sójový extahovaný šrot ako zdroj bielkovým vysekej kvality
 • AromiSan® zaručuje vysoký príjem krmiva. 
K použitiu pre nasledujúce fázy života a úžitkovosti.

Prasiatka

Fáza odchovu

Použitie

Z dôvodu zvýšeného obsahu vitamínu D3 a mikroprvkov skrmovať v dávke maximálne 20 %. Protamíno Piggi  je určené pre odchov prasiatok a predvýkrm prasiat do veku 12 týždňov. 

Doporučená dávka 6-fytázy je 500 až 1000 FYT na kg kompletného krmiva pre kŕmne zmesi obsahujúce viac ako 0,25 % fytátového fosforu. Enzým je stabilný do teploty 85oC po dobu maximálne 25-30 sekúnd, ktorá nesmie byť pri granulovaní kompletného krmiva prekročená

Záväzok kvality spoločnosti Sano

 • kvalitné zloženie
 • bezpečný výrobok
 • ekologickosť a udržateľnosť
 • transparentná kvalita

My v Sano pre Vás vyrábame krmivá najvyššej kvality - pre dlhodobo zdravé a vysokoúžitkové zvieratá.