SanoCid®

Stabilizátor črevnej mikroflóry

Prínos produktu

Lepšie využitie krmiva
Lepší priebeh trávenia
Nižšie straty
Vysoké denné prírastky

SanoCid® - stabilizuje črevnú mikroflóru a zlepšuje stráviteľnosť krmiva

 

Účinky produtku SanoCid®

 • redukuje hodnotu pH v krmive a žalúdku
 • znižuje kapacitu viazania kyselín krmiva
 • znižuje zaťaženie škodlivými zárodkami
 • predchádza tráviacim poruchám
 • zlepšuje stráviteľnosť krmiva
1

Vlastnosti produktu

SanoCid® je neprašný, sypký biely mikrogranulát. Pretože je kyselina mravčia najefektívnejšia kyselina vo výžive zvierat, obsahuje SanoCid® 65 % voľnej kyseliny mravčej na nosiči kyseline kremičitej.

SanoCid® má nasledujúce účinky:

 • zníženie hodnoty pH v krmive a pokles mikrobiologického zaťaženia krmiva
 • redukcia hodnoty pH v žalúdku a pokles kapacity viazania kyselín
 • účinky proti choroboplodným zárodkom v žalúdku a tenkom čreve (napr. E.coli).
 • stabilizácia trávenia a zníženie tráviacich ťažkostí
 • zlepšenie zdravotného stavu a zvýšenie denných prírastkov
 • zlepšenie konverzie krmiva

SanoCid® je obzvlášť dôležitý pre odchov odstavčiat a začiatok výkrmu, ako aj začlenenie prasničiek, pretože práve v týchto obdobiach sú zvieratá veľmi citlivé a náchylné na ochorenia. Aj chovné prasnice profitujú zo SanoCid® pri zvýšenom strese v dôsledku prestajnenia a zlých hygienických podmienkach. Stabilné trávenie má teda mimoriadny význam ako predpoklad pre vysokú úžitkovosť a obzvlášť pre zlepšenie ekonomicky dôležitej konverzie krmiva.

K použitiu pre nasledujúce fázy života a úžitkovosti.

Prasiatka

Fáza odstavu
Fáza odchovu

Výkrm prasiat

Začiatok výkrmu

Prasničky

Fáza odchovu 1

Chovné prasnice

Príprava na pôrod
Servis perioda
Laktácia
Gravidita

Použitie

Primiešajte 0,5% výrobku SanoCid® do nasledovných kŕmnych dávok optimalizovaných vaším Sano poradcom pre výživu:

 • odstavové krmivo s PreKern® Forte
 • krmivo pre odchov so Suggi® a Ferkelgold® Forte
 • krmivo pre začiatok výkrmu s Aminogold® Forte
 • krmivo pre odchov prasničiek I s Aminogold® Forte
 • krmivo počas prasnosti s Fasersan Trag®
 • krmivo pre dojčiace prasnice so Sauengold Lac®

Záväzok kvality spoločnosti Sano

 • kvalitné zloženie
 • bezpečný výrobok
 • ekologickosť a udržateľnosť
 • transparentná kvalita

My v Sano pre Vás vyrábame krmivá najvyššej kvality - pre dlhodobo zdravé a vysokoúžitkové zvieratá.