StabiloSan®

Vysoká úžitkovosť a silné srdcia

Prínos produktu

Lepšia kvalita mäsa
Zníženie percenta brakácie
Nižšie straty spôsobené zlyhaním srdca
Zdravé prasiatka
Predĺženie dlhovekosti
Ľahké pôrody
Veľa prasiatok

StabiloSan® - Doplnok pre vysokú úžitkovosť a silné srdcia

 

Účinky produtku StabiloSan®

 • posilňuje imunitný systém a obranyschopnosť
 • zvyšuje antioxidačnú kapacitu
 • posilňuje srdcové a chrbtové svalstvo
 • zlepšuje kvalitu mäsa
 • znižuje výskyt zdĺhavých pôrodov
 • znižuje výskyt oslabenia končatín
1

Vlastnosti produktu

 

StabiloSan® je špeciálna kombinácia rozličných účinných látok, ktorých úlohou je posilňovať imunitný systém a odolnosť zvierat obzvlášť v stresových situáciách a pri veľmi vysokej úžitkovosti. V popredí pritom stoji minimalizácia úhynu zvierat v dôsledku infekčných ochorení a zlyhania srdcovo-cievneho systému.

 • StabiloSan® zvyšuje obsah životne dôležitých a imunitu posilňujúcich vitamínov v krvi a zvyšuje antioxidačnú kapacitu, takže sú bunky, dedičná plazma, membrány atď. chránené pred voľnými radikálmi.
 • StabiloSan® posilňuje obranyschopnosť a zvyšuje odolnosť voči ochoreniam.
 • StabiloSan® podporuje okrem iného vytváranie srdcového a chrbtového svalstva a chráni pred náhlou kardiálnou smrťou a degeneráciou srdcového svalstva. Zároveň sa zlepšuje kvalitu mäsa pomocou lepšej oxidačnej ochrany tuku a znížia sa straty hmotnosti jatočne opracovaného tela prostredníctvom odkvapkania.
 • StabiloSan® podporuje u prasníc priebeh pôrodu a znižuje výskyt syndrómu oslabenia končatín („psí posed").
K použitiu pre nasledujúce fázy života a úžitkovosti.

Prasiatka

Fáza odstavu
Fáza odchovu

Výkrm prasiat

Začiatok výkrmu
Záver výkrmu

Chovné prasnice

Príprava na pôrod
Servis perioda
Laktácia

Účinné látky

AromiSchwein

Aromatická koncepcia pre ošípané

AromiSchwein je účinná látka zameraná na obľúbené vône a chute prasiat. Sladké čerešňové a mandľové arómy zlepšujú vôňu krmiva a zvyšujú jeho lahodnosť. Tým sa zvyšuje príjem potravy. Všetky výrobky pre ošípané sú na 100% konzistentné s výrobkom AromiSchwein.

Úžitok: podporujú sa lepšie prechody medzi jednotlivými životnými a výkonovými fázami ošípaných.

Vo všetkých výrobkoch pre prasiatka obsahuje AromiSchwein navyše kombináciu špeciálnych sladkých a chuťových látok, ktoré podnecujú príjem potravy. AromiSchwein a ich dobrá vôňa a chuť stimulujú tvorbu a sekréciu tráviacich štiav. Týmto spôsobom podporuje AromiSchwein nielen príjem krmiva, ale aj konverziu krmiva, a tým jeho zhodnotenie. 

Download sano_prospekt_aromisan_sk.pdf (531.66 KB)

Použitie

Primiešavajte predovšetkým v stresových situáciách (prestajnenie, presun, zlé hygienické podmienky, vakcinácia, karanténa, atď.), pri výskyte problémov so srdcovo-cievnym obehom a oslabení končatín 0,5% výrobku StabiloSan® do kŕmnej dávky pre chovné prasnice, odstavčatá a výkrmové ošípané optimalizovanej vaším Sano poradcom pre výživu.
Pri výžive so StabiloSan® dbajte na maximálne zákonom povolené hodnoty selénu v celkovej dávke

Záväzok kvality spoločnosti Sano

 • kvalitné zloženie
 • bezpečný výrobok
 • ekologickosť a udržateľnosť
 • transparentná kvalita

My v Sano pre Vás vyrábame krmivá najvyššej kvality - pre dlhodobo zdravé a vysokoúžitkové zvieratá.