Sano Agarar Instiitut SCHWEIN

Spoločnosť Sano investuje do profesionálneho maďarského producenta odstavčiat a výkrmne ošípaných

Spoločnosť Sano nadobudla integrovaného profesionálneho producenta odstavčiat a farmu na výkrm ošípaných v maďarskom Szakszende, čím položila základný kameň prvého Sano Agrar Inštitútu SCHWEIN. Ako rodinný podnik chce ísť spoločnosť Sano príkladom: "Veríme v poľnohospodárstvo, v európsku lokalitu, v udržateľnú produkciu mlieka a mäsa," potvrdzuje Richard Waldinger, generálny riaditeľ spoločnosti Sano. "Je to investícia do budúcnosti a ďalší krok k rozvoju poľnohospodárstva v oblasti výživy zvierat, zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat." Podobne ako v sektore hovädzieho dobytka s technológiou SmartDairyNutrition, aj v poľnohospodárskom inštitúte Sano bude na základoch súčasnej farmy zriadená ošipáreň s technológiou SmartPorcNutrition. "Mať vlastnú farmu je v našom odvetví jedinečné," pokračoval Waldinger. "Aby ste sa skutočne vcítili do situácie, potrieb a výziev poľnohospodára, je podľa mňa nevyhnutné, aby ste sa ním sami stali." Iba tak sa môže uskutočniť dialóg na rovnocennej úrovni".

Modernizácia farmy 

V septembri minulého roka sa slávnostným položením základného kameňa začala výstavba nového moderného závodu na produkciu ošípaných. Farma sa kompletne zmodernizuje a vybudujú sa nové maštale pre 1200 chovných prasníc vrátane odchovu prasiatok a 2000 miest na výkrm. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch fázach: V prvej fáze výstavby sa začnú práce na pôrodnici, jalovárni, kotercoch pre odstavčatá a výkŕmovej hale pre zvieratá. Ukončenie prvej fázy výstavby je plánované na november 2021. Druhá fáza výstavby sa začne na jar 2021 - s cieľom dokončiť poľnohospodársky inštitút Sano SCHWEIN do jesene 2022. Tamás Varga, dlhoročný zamestnanec spoločnosti Sano a skúsený odborník na ošípané, bude v budúcnosti riadiť prevádzku, a tým aj Sano Agrar Institut SCHWEIN.

Chov ošípaných orientovaný na budúcnosť 

V modernej kŕmnej hale v západnej časti areálu sa bude nachádzať sklad surovín, ako aj moderná technika kŕmenia na zásobovanie jednotlivých boxov a skupín zvierat. Moderný kŕmny systém pracuje s tlakom vzduchu a umožňuje presné dávkovanie rôznych dávok do rôznych foriem žľabu bez prachu. Je zaručené úplné vyprázdnenie všetkých miešacích nádob, čím sa dosiahne najvyššia presnosť dávkovania. Jednotlivé porcie suchého krmiva sa dostanú do krmoviska v najkratšom možnom čase, bez časových strát, resp. dlhých kontrolných časov. Vysoká presnosť pneumatického systému pri dávkovaní a kŕmení umožňuje vykonávať presné testy kŕmenia ošípaných v rôznych skupinách zvierat. Okrem tejto vedeckej zložky je používanie viacfázovej technológie kŕmenia zárukou maximálnej účinnosti živín, pretože sa dosahuje prísun živín, ktorý zodpovedá potrebám a zvieratám v rôznych fázach života a úžitkovosti. Kombinácia najmodernejšej technológie kŕmenia a stopercentnej digitalizácie farmy, napríklad digitálnej kontroly klímy prostredníctvom inteligentného prepojenia všetkých environmentálnych a zvieracích senzorov, predstavuje budúcnosť modernej živočíšnej výroby, "inteligentný chov ošípaných".

Štruktúra Sano Agrar Institut SCHWEIN

Produkcia kvalitných prasiatok sa riadi v 1-týždňovom výrobnom rytme s 28-dňovým obdobím cicania. Stádo je rozdelené do 21 skupín, pričom každá skupina má približne 60 prasníc. Z nich, v uvedenom poradí:

  • 5 skupín funguje v pôrodnici
  • v inseminačnom centre je umiestnených ďaľších 5 skupín 
  • 11 skupín je v čakárni

V čakárni sú navyše k dispozícii miesta potrebné na bezproblémovú prevádzku rotačnej skupiny. Všetky oddelenia, s výnimkou ohrádky, sa z hygienických dôvodov prevádzkujú v režime CLEAN-OUT. Pre produkciu kvalitných prasiatok s optimalizovaným zdravotným stavom sa za chovom nachádza prechodná zóna, ktorá umožňuje oddeliť produkciu prasiatok od chovu a výkrmu ošípaných. Pomocou osobného čipového systému sa reguluje prístup do jednotlivých oblastí farmy. 

Celý objekt farmy pozostáva z 8 budov. Chov ošípaných v južnej časti areálu je rozdelený na jednotlivé budovy: čakáreň, inseminačnú maštaľ a pôrodnicu. V severnej časti areálu sa nachádza centrálna prístupová chodba, v ktorej sú oddelené odchovňa prasiatok a výkrmňa ošípaných. Chodba pre návštevníkov na prvom poschodí, ktorá je tiež plánovaná, vedie paralelne so spojovacou chodbou a umožňuje pohľad do jednotlivých oddelení chovného zariadenia cez bezpečnostné okná. Chodba pre návštevníkov je prístupná cez akadémiu a návštevnícke centrum, ktoré môžu navštíviť okrem iných aj poľnohospodári a chovatelia ošípaných. 

Big 5 - 5 cieľov poľnohospodárskeho inštitútu

Novovybudovaním Sano Agrar Institutu SCHWEIN v Szaksende sleduje rodinný podnik Sano 5 konkrétnych cieľov: 

1. produkovať a predávať kvalitné prasiatka udržateľným spôsobom.

Vzhľadom na vysoký dopyt po kvalitných, zdravých a trvalo udržateľných výkrmových prasiatkach je hlavným cieľom vytvoriť modernú a na budúcnosť orientovanú výrobu odstavčiat. Základom je moderný chovný objekt pre prasnice, v ktorom sa efektívne realizujú všetky aspekty kŕmenia a výroby šetrnej k životnému prostrediu. Veľký význam sa prikladá dobrým podmienkam ustajnenia prasiatok. Použitie najmodernejšej technológie kŕmenia a koncepcie viacfázového kŕmenia umožňuje nielen optimálne zásobovanie zvierat živinami v rôznych fázach života a úžitkovosti, ale aj dosiahnutie najvyššej účinnosti živín v každodennej prevádzke.

2. prenos know-how, ako aj odborná príprava a ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných pracovníkov

Ďalším aspektom je vzdelávanie a odborná príprava manažérov poľnohospodárskych podnikov, výrobcov a zootechnikov v Maďarsku a susedných krajinách. Na tento účel sa majú demonštrovať možnosti moderného a efektívneho chovu a výkrmu prasiatok a odovzdávať príslušné odborné poznatky z odvetvia chovu ošípaných.

3. vzťahy s verejnosťou

Spoločnosť Sano chce ponúknuť poľnohospodárom, obchodníkom, veterinárnym lekárom, spotrebiteľom, školám a širokej verejnosti možnosť dozvedieť sa o modernom a udržateľnom chove ošípaných na veľmi vysokej úrovni. Na tento účel bude vo všetkých budovách na prvom poschodí vybudovaný chodník pre návštevníkov, ktorý im umožní nahliadnuť do moderného chovu zvierat a výroby bravčového mäsa. Postupy moderného a druhovo vhodného chovu zvierat vám vysvetlí kvalifikovaný, kompetentný a odborný personál, informačné materiály, informačné tabule a digitálne médiá.

4. výskum, vývoj a praktické testovanie nových, inovatívnych konceptov spoločnosti Sano pred ich uvedením na trh

Ďalším dôležitým cieľom je výskum a vývoj, ako aj praktické testy na testovanie druhovo vhodných a účinných koncepcií kŕmenia ošípaných. Vďaka kombinácii najmodernejšej technológie kŕmenia, ako aj digitálnej kontroly klímy prostredníctvom inteligentného prepojenia všetkých senzorov prostredia a zvierat sa nám darí odpovedať na dôležité otázky v rámci výskumnej a vývojovej úlohy. Naším cieľom je poskytovať zákazníkom spoločnosti Sano produkty, ktoré dokonale dopĺňajú ich činnosť. Koncepty a produkty overené v praxi sú kľúčovou zárukou úspechu pre zákazníkov spoločnosti Sano.

5 Inteligentný chov ošípaných

Hlavným cieľom je 100 % digitalizácia farmy. Ide o digitalizáciu riadenia stáda, kŕmenia, klímy v maštali a zdravia zvierat v spojení s využitím BigData a umelej inteligencie. Cieľom je stanoviť medzinárodné štandardy úspešného, udržateľného a k zvieratám šetrného chovu ošípaných, tzv. inteligentného chovu ošípaných.

Profil budúceho Sano Agrar Institut SCHWEIN: 

  • 1200 plemenných prasníc s odchovom prasiatok 
  • 2000 miest na výkrm prasníc a kancov
  • úplne nové, moderné maštale so systémom miešania a kŕmenia AirFeed od spoločnosti Tewe
  • 100 % digitalizácia farmy 
  • Akadémia a návštevnícke centrum so "sklenenou maštalou" ponúka množstvo informácií a poznatkov o výrobe bravčového mäsa

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko