Sano Agrar Institut RIND

Sano zainvestovalo do maďarského špičkového chovu

Minulý rok sa spoločnosti Sano naskytla jedinečná príležitosť nadobudnúť spoločnosť Solum AG, špičkovú poľnohospodársku spoločnosť v maďarskom Komárome. "Túto príležitosť sme museli využiť," potvrdzujú Richard Waldinger, výkonný riaditeľ spoločnosti Sano, a Zsolt Csorba, generálny riaditeľ spoločnosti Sano Maďarsko. Maďarská vláda predaj schválila. Poľnohospodársky inštitút Sano RIND vzniká na vlajkovej farme. "Preberáme tu úlohu hnacieho motora inovácií a s novým rodinným členom skupiny Sano Group chceme pokračovať v rozvoji digitalizovaných, inteligentných poľnohospodárskych podnikov," vysvetľuje Waldinger. Spoločnosť Sano si dala za cieľ ďalej rozvíjať poľnohospodárstvo. "Odvážne napredovanie, a to aj napriek týmto náročným časom, je to, čo nás v rodine Sano odlišuje." Poľnohospodársky inštitút Sano bude výskumným a vývojovým centrom spoločnosti, globálnym centrom excelentnosti pre hovädzí dobytok a zariadením pre rozsiahle terénne testy a štúdie na vyhodnotenie nových koncepcií kŕmenia a nápadov na výrobky. "Je pre nás dôležité stanoviť komplexné ekonomické hodnotenie, ako aj ďalšie kritériá v oblasti SmartDairyNutrition - holistického, digitálneho riadenia farmy." 

Špičkový chov s úžitkovosťou cez 15.000kg mlieka

Spoločnosť Solum AG, ktorá sa nachádza na severozápade Maďarska, je špičková spoločnosť - v mnohých ohľadoch. Spoločnosť sa skladá z divízií výroby mlieka na dvoch miestach, výroby krmív, pestovania trhového ovocia, ako aj dodávateľa zemiakov a balenia, ktoré pracujú v plnej synergii. Na prvej farme sa chová 900 holštajnských kráv plus jalovice a na farme druhej to je 1 250 holštajnských kráv a jalovice. Tieto dve farmy patria medzi tri najlepšie farmy v Maďarsku s laktáciou viac ako 15 000 kg mlieka. Prvú trojku uzatvára farma Erdöhat, ktorú taktiež spravuje spoločnosť Sano. 

Moderné stajne v areáli Solum spĺňajú najvyššie technologické štandardy a požiadavky na dobré životné podmienky zvierat pri chove dobytka. Celé stádo dojníc sa dojí trikrát denne. Maštale sú vybavené splachovacími systémami, voda splachuje hnojné chodby. Po dôkladnom oddelení a usadení sa hnojovica privádza do skladovacej nádrže s objemom 40 000 m3 a potom sa rozprašuje na polia prostredníctvom zavlažovania. Tým sa zabezpečuje nielen úrodná a vysoko výnosná pôda, ale aj efektívne kombinovanie pestovania plodín s moderným chovom zvierat na farme. 

Poľnohospodársky podnik obhospodaruje celkovo 2 100 hektárov ornej pôdy, z toho 600 hektárov je v zmluvnej výrobe a 1 300 hektárov je zavlažovaných vodou z Dunaja. Na 250 hektároch sa pestujú zemiaky, ktoré sú najdôležitejšou plodinou na farme. Vďaka tomu je spoločnosť jedným z najväčších producentov zemiakov v Maďarsku. Nadpriemerné výnosy sú čiastočne výsledkom dobrého hospodárenia s hnojivami. Medzi najdôležitejších obchodných partnerov patria spoločnosti Lidl a Spar. Zvyšná orná pôda sa využíva najmä na pestovanie základných krmovín.

Formovanie budúcnosti

Rozvoj Poľnohospodárskeho inštitútu pre hovädzí dobytok v Sano zahŕňa rozsiahle nové stavebné a modernizačné opatrenia v prospech zvierat. V najbližších rokoch sa bude investovať do tranzitnej maštale a pôrodnice, silážnych žľabov na uskladnenie objemového krmiva, senníkov, novej dojárne, nových maštalí pre jalovice, ďalšej maštale pre kravy a maštale pre suchostojné zvieratá. To vytvára základ pre modernú, udržateľnú a hospodárnu živočíšnu výrobu na najvyššej úrovni. 

Nastavenie kurzu pre dnešok a zajtrajšok

Založením poľnohospodárskeho inštitútu spoločnosť Sano sleduje rôzne ciele: 

Budúcnosť poľnohospodárstva. V Poľnohospodárskom inštitúte Sano RIND pracujeme so systémom SmartDairyNutrition - holistickým digitálnym systémom poradenstva pre riadenia stáda - a ďalej ho rozvíja v praktických podmienkach. Týmto spôsobom spoločnosť Sano rozhodujúcim spôsobom napreduje v digitalizácii poľnohospodárstva a čo je rovnako dôležité - môže ju hneď prakticky implementovať aj v chove dobytka.

Realita. Holistický pohľad a ekonomické hodnotenie na farmách je možné veľmi jednoducho a transparentne vďaka rôznym oblastiam podnikania - od rastlinnej výroby cez zdravie zvierat až po mlieko, od poľa až po tanier. Žiadny ideálny výpočet, ale realita.

Praktické testy, skúšky a štúdie koncepcií kŕmenia a výrobkov. V Poľnohospodárskom inštitúte Sano sa vykonávajú rozsiahle praktické testy, skúšky a štúdie výrobkov a koncepcií kŕmenia. Zákazníci a poľnohospodári spoločnosti Sano tak dostávajú výrobky, ktoré boli dôkladne testované z hľadiska ich praktickej vhodnosti. 

Spolupráca s univerzitami a inštitúciami. Vďaka spolupráci s Univerzitou Széchenyi István v Győri a spolupráci s mnohými ďalšími inštitúciami dochádza k interakcii medzi vedou a praxou. 

Sprevádzame vzdelávanie a odbornú prípravu. Farmy slúžia ako školiace a vzdelávacie strediská pre manažérov stád, poľnohospodárov, veterinárov a študentov z Maďarska a zo sveta. Veda a prax fungujú v plnej súčinnosti. 

Moderné poľnohospodárstvo súčasnosti. Otvárame dvere a brány verejnosti a radi ukážeme, ako dnes vyzerá moderné poľnohospodárstvo v znamení digitalizácie a dobrých životných podmienok zvierat, a vysvetlíme, ako sa vyrovnať s výzvami.

 

Základné informácie o Sano Agrar Institu RIND: 

  • Podnikateľk činnosti - zameranie podniku: mliekarenská výroba, rastlinná výroba, dodávateľ zemiakov, obalový materiál.
  • Hospodárske zvieratá: 2 100 dojníc, 2 200 teliat a jalovíc .
  • Mliečna úžitkovosť: >15 000 kg.
  • Maštale: najvyšší komfort pre zvieratá, klimatizované stajne, čistenie pomocou splachovacieho systému, nízke emisie, prvotriedna kvalita vzduchu.
  • Digitálny zber údajov, inteligentné softvérové riešenia .
  • Výskumné a výcvikové zariadenie pre odbornú aj lajickú verejnosť.
  • Poľnohospodárska plocha: 2100ha obhospodarovanej plochy, 1300ha zavlažovaných vodou z Dunaja, 1750ha pestovanie krmovín, 350ha pestovania zemiakov.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko