Skúsenosti z praxe: Od vynikajúcej plodnosti k vynikajúcej mliečnej úžitkovosti

Predpokladom pre úspešný chov plodných a dlhovekých kráv je správny manažment chovu, ako aj voľba vhodného krmiva pre prežúvavce. Ako to dosiahnuť? Chovateľ Andre Wissing z obce Bocholt vám predstaví svoje postupy z praxe.

Status quo

Už viac ako päť rokov tvorí pán Wissing z obce Bocholt (spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko) a Sano osvedčený tím. Spolupráca sa pôvodne začala zavedením zmien v kŕmení kráv stojacich nasucho. Plodnosť a zdravie paznechtov 124 kusového holštajnsko-frízskeho stáda predstavovali v tom čase totiž pre chovateľa, Andreho Wissinga, priestor na možné zlepšenie. Podnik bol založený ešte v 18. storočí. Andre Wissing spolu s otcom, Wilhelmom Wissingom, tento 60 ha družstevný podnik s dojnicami obhospodarujú od roku 2012.

Jednofázové kŕmenie kráv stojacich nasucho

Mladý chovateľ dojníc na začiatku spolu s odborným poradcom našej spoločnosti, Wernerom Daldrupom, vypracovali analýzu kŕmenia Andreho kráv, a to vo všetkých obdobiach života. Najskôr upravili kŕmenie kráv stojacich nasucho. Werner Daldrup ich pôvodný, dvojfázový koncept kŕmenia prestavil na jednofázové dávky. Vďaka tejto zmene docielili rýchle a očividné zlepšenie u kráv v období po otelení a na začiatku laktácie. Pôvodný, dvojfázový spôsob kŕmenia ponechali na obdobie 14 dní pred otelením, kedy kravám podávali jadrové krmivo. „Pôvodný koncept bol jednoducho príliš agresívny – krmivo síce malo dostatok energetickej hodnoty, bolo však prekyslené“, vysvetľuje spätne Andre Wissing.

Jadrové krmivo pre kravy stojace nasucho

Kŕmna dávka pre kravy obsahuje všetky komponenty, ktoré sú aj v dávkach pre laktujúce kravy. Základ takejto kŕmnej dávky tvorí kukuričná siláž, trávna siláž, lucernová senáž a 2,7 kg jačmenná slama. Podľa obsahu sušiny v silážach Werner Daldrup spolu s Andrem Wissingom vždy prispôsobujú množstvo pridanej slamy. Do zmesnej kŕmnej dávky primiešavajú ešte aj 0,9 kg bielkovinovej zmesi, ako aj 0,5 kg energetickej zmesi. Obe zmesi sú jadrové krmivá, ktoré sa pridávajú do kŕmnych dávok pre laktujúce kravy.

Pozor na prísun účinných látok

Okrem toho kravy 14 dní pred otelením dostávajú v maštali na telenie navyše aj zmes z propylenglykolu a glycerínu. V krmive pre kravy stojace nasucho sa nachádza Topsan® v množstve 150 g pevnej zložky kŕmnej dávky na kravu a deň. Pre dobrú plodnosť je dôležité, aby boli kravy v období státia nasucho dostatočne zásobované vitamínmi, stopovými prvkami a účinnými látkami. Práve ich prísun zabezpečí Topsan® s komplexom účinnej látky Fertisan® , ako aj vďaka obzvlášť vysokej koncentrácií vitamínov a organicky viazaných stopových prvkov. Na predchádzanie mliečnej horúčke Andre Wissing primiešava do krmiva doplnok Prenata50® v množstve 70 g na kravu.

Dlhodobý úžitok

Dôležitá je pre mňa dlhodobá úžitkovosť, ako aj to, aby boli moje zvieratá zdravé“, potvrdzuje chovateľ dojníc, Andre Wissing. Vďaka tomu, že Andre stádo dopĺňa jalovicami z vlastného chovu, mohol úplne upustiť od dokupovania dospelých zvierat. Obdobie úžitkovosti sa v súčasnosti pohybuje na veľmi dobrej úrovni, konkrétne 4,4 laktácií, a úžitkovosť za celý život kráv predstavuje 45 429 kg mlieka.

Ukazovatele plodnosti

Vek prvôstok

24,1 mesiacov

Interval medzi oteleniami pri mladých kravách

387 dní

Interval medzi oteleniami pre dospelé kravy

410 dní

Index inseminácie jalovíc

1,9

Index inseminácie mladých kráv

1,6

Index inseminácie dospelých kráv

1,9

Priemerné nasadzovanie jalovíc predstavuje 8 800 kg. Mliečna úžitkovosť dospelých kráv počas 2. laktácie sa zvyšuje na 10 100 kg a priemerná úžitkovosť dospelých kráv za obdobie od 3. laktácie sa pohybuje na úrovni 10 800 kg. Takéto prírastky sú jasným dôkazom zdravej pečene.

Odchov jalovíc

Dobré výsledky sú súčasne aj ovocím jasne cieleného odchovu jalovíc. Fáza napájania trvá približne deväť týždňov. Počas tohto obdobia sa teľatám navyše podáva zmesná kŕmna dávka spolu s malým množstvom jadrového krmiva pre teľatá, až kým nedorastú do 250 kg. Následne tieto mladé jalovice dostávajú kŕmnu dávku pozostávajúcu z kukuričnej siláže, trávnej siláže z vyhradených chránených prírodných oblastí, extrahovaného sójovo-repkového šrotu a produktom Profisan®. Takúto kŕmnu dávku jalovice skrmujú až do obdobia ôsmich týždňov pred otelením.

Test na obsah ketolátok

Päť dní po otelení Andre Wissing skontroluje obsah ketolátok v krvi všetkých kráv prostredníctvom jednoduchého kontrolného zariadenia (Precision Freestyle-ß-Keton). Ak nameraná hodnota presiahne číslo 1, chovateľ okamžite zareaguje tak, že krave so zvýšeným obsahom ketolátok podá fľašu glukózy na ochranu pečene. Vďaka tomu dokáže intenzívne a optimálne monitorovať metabolizmus čerstvo otelených kráv. Okrem toho im meria aj teplotu.

Postupné zvyšovanie jadrového krmiva

„S vysokými výkyvmi v hodnotách pH v bachore nie som príliš kamarát“, aj takto vysvetľuje chovateľ dojníc svoj koncept kŕmenia pre laktujúce kravy. Po 35 dňoch teľatá cez transpondér prijímajú 3 kg jadrového krmiva, jalovice z neho dostávajú maximálne 1,5 kg. „Väčšina zvierat má po otelení aj tak nedostatok energie. Dôležité ale je, aby nemali prekyslený pažerák“, hovorí Andre Wissing s presvedčením. Zmesná kŕmna dávka je počas laktácie stanovená pre 30 kg mlieka denne. Jej hlavnú zložku tvorí okrem trávnej siláže, lucernovej senáže a slamy aj kukuričná siláž. Jadrové krmivo pozostáva z 3 kg bielkovinovej zmesi, 2,7 kg energetickej zmesi a 0,5 kg melasy. Kŕmna dávka sa skompletizuje pridaním 600 g Mipro HP 600®. Tým dosiahneme optimálnu vyváženosť kŕmnej dávky, pričom komplex účinných látok, RumenSAN® , navyše podporuje príjem krmiva, ako aj jeho následné využitie. Kravy sú tak lepšie zásobované energiou a strácajú menej telesnej hmoty. A výsledkom je aj dobrá plodnosť. Aj na účinnosti jadrového krmiva, ktorej hodnota je 238 g na kg mlieka, vidíme prínos použitého jadrového krmiva.

Úspech v tíme

„Spolupráca všetkých zúčastnených zohráva pre mňa určite dôležitá: všetky témy konzultujem s veterinárom , ako aj s poradcom pre výživu“, vysvetľuje mladý chovateľ. Do manažmentu plodnosti sa intenzívne zapájajú aj lekári z veterinárnej praxe Bahrenberg z mesta Hamminkeln. Andremu Wissingovi sa práve vďaka dôslednému manažmentu podarilo prepojiť úžitkovosť, plodnosť a zdravie jeho dojníc.

Kontaktujte nás

Werner Daldrup
výživár - špecialista
+49 (0) 160 - 90732397
+49 (0) 8744 - 9601 - 99