Základný kameň Sano laboratória je položený.

Sano laboratórium kooperuje s svetovým lídrom pre rozbor krmív CVAS

 

Sano Labor - poháňané firmou Cumberland Valley Analytical Services.

Rodinná firma Cumberland Valley Analytical Services (CVAS) založená Ralphom Wardom v Marylande, USA, je v súčasnosti svetovým lídrom v rozbore krmív.  CVAS je celosvetovo zastúpená prostredníctvom satelitných stánkov a dokáže tak čerpať z rozsiahlych odborných znalostí v oblasti analýzy krmovín. Laboratórium na rozbor krmív ponúka okrem iného aj analytické služby podľa normy CNCPS. V rámci nich sa pri objemových krmivách ešte presnejšie zisťuje stráviteľnosť, obsah aminokyselín a mastných kyselín. CVAS sa vyznačuje kvalitou na najvyššej úrovni, rýchlymi, presnými a lacnými analýzami. Pre SDN existuje vlastné CVAS laboratórium v chorvátskom Sano závode v meste Popovača. Je zariadené, resp. vybavené podľa požiadaviek CVAS a pracuje podľa vysokých amerických štandardov pre analýzu a kvalitu. Príprava ako aj analýza vzoriek pomocou najmodernejšej technológie NIR sa uskutočňuje v chorvátskom laboratóriu. Prostredníctvom CVAS sa následne vyhodnocujú údaje získané z NIR a vypočítavajú sa obsahové látky. Štandardizovaný spôsob prevádzky a kontrola hodnovernosti stanoveného obsahu zaručujú presné výsledky analýz.