Analýza objemových krmív

Jeden zo základných kameňov pre úspech chovateľa

Úroveň výkonnosti dojníc ako aj výkrmového hovädzieho dobytka sa už dlhé roky neustále zvyšuje. V záujme plného využitia tejto výkonnosti a súčasne zachovania zdravia zvierat je nevyhnutné presné prispôsobenie kŕmenia. Objemové krmivá, ako sú trávne a kukuričné siláže, senáže a seno tvoria pri kŕmení kvantitatívne veľkú časť kŕmnej dávky. Preto je nevyhnutné vedieť, aké živiny a stopové prvky objemové krmivo poskytuje. Tu pomôže analýza objemového krmiva. Na základe nej je potom možné zostaviť optimálne kŕmne dávky zodpovedajúce výkonnosti a zdraviu zvierat. 

Ako však zistím, aké živiny moje objemové krmivá poskytujú? Štandardné a tabuľkové hodnoty v žiadnom prípade nepostačujú na posúdenie vlastných objemových krmív. V závislosti od lokality, pôdneho druhu, poveternostných podmienok, hnojenia, stavu rastlín, organizácie zberu a silážovania môžu obsahové látky a kvalita výrazne kolísať. Hoci sú východiskové podmienky zdanlivo rovnaké, vyskytujú sa z roka na rok výrazné odchýlky, ktoré sa obzvlášť prejavujú v rokoch s extrémnymi poveternostnými podmienkami. Presné informácie môže poskytnúť iba analýza objemových krmív / laboratórna analýza. Stanoví sa ňou presný obsah živín, minerálov a stopových prvkov a predstavujevýchodisko pre zostavenie optimálnych kŕmnych dávok a cielené použitie jadrových a minerálnych krmív. Vďaka tomu je možné maximalizovať hospodárnosť, zdravie zvierat a výkonnosť.

Ďalšia výhoda: prostredníctvom fermentačnej charakteristiky poskytujú výsledky analýzy informácie o úspešnosti opatrení pri výrobe krmív, ktoré sa dajú využiť pri budúcich manažérskych rozhodnutiach, napr. pri výbere odrody či použití silážnych prostriedkov.

Výhody analýzy objemových krmív:  

 

 

Rozbor objemových krmív nie je vždy analýzov objemových krmív. 

 

Laboratórium Sano pracuje podľa najnovších štandardov v kooperácii s popredným svetovým laboratóriom na analýzu krmív CVAS (Cumberland Valley Analytical Services) z USA. Pri analýze krmiva sa využíva model CNCPS. Ide o nový model, ktorý je založený na klasickej Weendskej analýze. 

Inovácia: presné stanovenie proteínovej, tukovej a uhľohydrátovej frakcie. Osobitná pozornosť je venovaná stanoveniu stráviteľnosti vlákniny a škrobu. Na základe toho možno spoľahlivo zistiť, ktoré živiny obsiahnuté v objemovom krmive sú pre zviera skutočne dostupné a využiteľné. To slúži na presné zaznamenanie stavu zásobovania zvieraťa živinami a umožňuje precízne kŕmenie. Model je doplnený o zahrnutie environmentálnych faktorov a faktorov špecifických pre zviera, aby čo najvernejšie odrážal realitu.

Výhody analýzy objemových krmív podľa nového amerického CNCPS modelu:

Analýza objemového krmiva je nevyhnutnpou súčasťou pre hospodárne a šetrné kŕmenie zvierat. Zistite viac o možnostiach analýzy objemových krmív Sano podľa CNCPS.

Sano Expertentipps - Leistung trotz schlechter Silage konstant halten

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko