Z kufra auta do celého sveta

História podniku Sano

História firmy Sano sa začala písať v roku 1976 založením spoločnosti Sano-Milch v nemeckom Grafenwalde, v územnej oblasti Dolné Bavorsko. Jadrom obchodu bola v tom čase distribúcia mliečnych kŕmnych zmesí, neskôr bolo portfólio produktov doplnené o minerálne krmivo. Predaj takpovediac priamo z kufra auta nebol v tom čase vôbec zvláštnosťou.

Zakladatelia spoločnosti položili prvý kameň rozvoja vlastnej prevádzkarne postavením skladovej haly v roku 1979. Vysoké nároky firmy na kvalitu produktov boli v ich podnikateľskom koncepte zakotvené od začiatku. Aj preto sa v roku 1981 rozhodli spustiť vlastnú výrobu. Od tej doby spoločnosť viedli manželia Bernhard a Edeltraud Waldingeroví.

Z Dolného Bavorska do celej Európy

Po páde železnej opony a otvorení hraníc v roku 1990 sa značka začala zviditeľňovať aj smerom na východ. Závod rodiny Waldingerových po ničivom požiari v Grafenwalde prešiel v roku 1996 rozsiahlou prestavbou. V roku 1999 v Poľsku vznikol druhý výrobný závod spoločnosti Sano. Keď v roku 2003 Richard Waldinger, syn Edeltraudy a Bernharda Waldingerových, do firmy nastúpil vo funkcií konateľa, rozbehla sa ďalšia vlna medzinárodnej expanzie: v rovnakom roku bol otvorený tretí výrobný závod Sano v chorvátskom meste Popovača. O rok neskôr nasledovala výstavba výrobnej haly v Novom Sade, Srbsku, a v roku 2005 zriadenie kancelárskych a skladových priestorov v Alexandovaci, v Bosne. Piaty výrobný závod Sano otvorili v roku 2007 v maďarskej obci Csém. Sano je synonymom pre komplexný rast v oblasti poľnohospodárstva. Aj preto podnik v roku 2008 investoval v Poľsku do zariadenia na čistenie obilia, ako aj do nového výrobného zariadenia v závode v Grafenwalde. Založením vlastného inštitútu pre výskum a vývoj s názvom Sano Agrar Institut v roku 2009 v Poľsku, položila spoločnosť základy pre svoju vedecko-výskumnú činnosť. Firma Sano v rámci tohto referenčného pracoviska vyvíja a testuje nové produkty a koncepty kŕmenia.

Ako doma nielen v Dolnom Bavorsku, ale aj vo svete

V priebehu budovania svojej vyše 40ročnej tradície a histórie, vyrástla firma Sano z regionálneho poskytovateľa na významnú značku pôsobiacu v oblasti minerálnych krmív, mliečnych kŕmnych zmesí a špeciálnych produktov určených na výživu zvierat na celom svete. Po prvýkrát bol v roku 2009 v Číne otvorený prvý distribučný závod mimo Európy. O rok neskôr bol vybudovaný výrobný závod v čínskom meste Yangling. Nasledovalo založenie distribučného závodu v hlavnom meste Ekvádoru, Quito (2011), založenie spoločnosti Bionat-Sano v Mexiku (2012), výstavba výrobne v Juhoafrickej republike (2013) a založenie distribučného závodu v Čile (2015).

Prostredníctvom ôsmich výrobných závodov, viac ako 35 distribučných spoločností a organizačných zložiek nemeckej spoločnosti s viac ako 700 zamestnancami na celom svete sa Sano usiluje o zdravú výživu zvierat, a tým aj ľudí. Aj preto je Sano značkou zdravého rastu v každom chove, všade na svete.

História Sano

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko