Laboratórna správa

Lepšie porozumieť parametrom a jednotkám

Laboratórna správa obsahuje veľa rôznych skratiek a hodnôt. Poľnohospodári a konzultanti tak získajú vhodný nástroj na optimalizáciu kŕmnych dávok a prognózu výkonnosti. V laboratórnej správe Sano nájdete jednoducho a priamo vysvetlené najdôležitejšie inovatívne parametre a jednotky. Vďaka tomu sa dozviete, čo Vaše krmivá obsahujú.

Prehľad prvkov laboratórnej správy Sano

 

Proteíny

Hrubý proteín: %sušiny Predstavuje celkový obsah N vo vzorke krmiva; neobsahuje iba hrubý proteín, ale aj neproteínový dusík.

 

Vláknina

ADF: %sušiny Kyslo detergentná vláknina; v kyslodetergentnom roztoku, nerozpustné vlákninové zložky, predovšetkým lignín.

aNDF: %sušiny  Neutrálne detergentná vláknina; v neutrálnedetergentnom roztoku, nerozpustná vláknina. Patrí sem hemicelulóza, celulóza a lignín.

Stráviteľnosť NDF (12h):  %NDFom Stráviteľnosť vlákninových zložiek po 12 hodinách.
Stráviteľnosť NDF (30h):  %NDFom Stráviteľnosť vlákninových zložiek po 30 hodinách.
Stráviteľnosť NDF (120h): %NDFom Stráviteľnosť vlákninových zložiek po 120 hodinách.

Analýza stráviteľnosti NDF je osobitosťou analýzy krmiva podľa CNCPS. Skúmanie stráviteľnosti ukazuje, ako dobre a rýchlo dokáže krava využiť zložky vlákniny.

uNDF:  %NDFom  Nestráviteľná NDF po 30, 120, 240 hodinách.

 

Uhľohydráty 

Etanol/ voda: rozpustný cukor %sušiny Cukor, ktorý sa rozpúšťa v 80-percentnom roztoku etanolu, resp. vody.

Škrob: %sušiny Meria sa tak, že molekuly škrobu sa rozštiepia na samostatné molekuly glukózy, ktoré sa potom analyzujú.

Stráviteľnosť škrobu: %škrobu Znázorňuje rýchlosť degradácie škrobu v organizme zvieraťa.

V priebehu silážovania kukurice sa mení stráviteľnosť škrobu nachádzajúceho sa v kukurici. To má vplyv na výber doplnkových krmív. Pomocou analýzy krmiva podľa CNCPS tak môžete použiť krmivo cielene. 

 

Kvalitatívne parametre

Mastné kyseliny s krátkym reťazcom: %sušiny  Vznikajú rozkladom uhľohydrátov počas procesu silážovania; slúžia na hodnotenie kvality procesu silážovania.
Kyselina mliečna: %sušiny Vzniká fermentáciou cukru baktériami mliečneho kvasenia.

Kyselina octová: %sušiny  Vysoký obsah je spôsobený dlhou dobou zotrvania na poli/dlhou dobou plnenia a pomalým okysľovaním.

Kyselina maslová: %sušiny  Príčiny: mokrá / znečistená siláž, nízky obsah cukru, nízky prirodzený obsah baktérií mliečneho kvasenia, produkujú ju klostrídie.

1,2-propándiol: %sušiny  Môžu ho tvoriť heterofermentatívne baktérie mliečneho kvasenia degradáciou kyseliny mliečnej na laktaldehyd a následne na 1,2-propándiol (propylénglykol).

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko