Keď sa teória stretáva s praxou

Chovatelia a veterinárni lekári

Viac ako dve tretiny chovateľov a veterinárnych lekárov si s kolegami z odboru vzájomne vymieňajú skúsenosti a v dôležitých otázkach, akými je výživa a zdravie zvierat, či podnikový manažment, často hľadajú spoľahlivú pomoc a nové podnety. Sano Akadémia prostredníctvom svojich seminárov poskytuje široký priestor na túto
vzájomnú výmenu skúseností. Špecifikom akadémie je to, že: Keďže teoretické poznatky sú sprostredkované aj na seminároch, ktoré sa konajú priamo v poľnohospodárskom podniku, využívajú počas nich prakticky zamerané a efektívne spôsoby výučby, ktoré je možné ihneď úspešne zaviesť do praxe.

Podniky zamerané na budúcnosť tak do rúk dostanú inovatívne podnety a metódy, vďaka ktorým môže byť ich podnik aj v budúcnosti ziskový. Pre úspešných majiteľov chovu a veterinárnych lekárov je neustále zlepšovanie úžitkovosti chovu jedným z najdôležitejších cieľov. Aj preto majú inovatívne výrobky a koncepty v kombinácií s kontinuálnym vzdelávaním vysokú pridanú hodnotu.

Radi vás pritom podporíme prostredníctvom Sano Akadémie, kde vám ponúkame semináre na tieto témy:

  • Optimálna výživa a stratégie kŕmenia
  • Chov a zdravie zvierat 
  • Podnikový manažment zameraný na budúcnosť 
  • Moderný manažment stáda 
  • Nákladová optimalizácia zloženia kŕmnej dávky

Naším cieľom je sprostredkovať ľuďom z praxe najnovšie poznatky vedy a výskumu, aby boli perfektne pripravení na svoju každodennú prácu.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko