Spolupráca

Aby sme mohli ponúknuť poznatky zodpovedajúce najaktuálnejším vývojom vo vede a výskume, spolupracuje Sano Akadémia s inštitútom Sano Agrar Institut a Európskym inštitútom pre ziskovú produkciu mlieka, Ineda.

Skúsenosti získané v inštitúte Sano Agrar Institu sú odovzdávané priamo z praxe pre prax, a následne sú odovzdávané účastníkom školení a ďalších podujatí v rámci jednotlivých vzdelávacích a školiacich konceptov. Vďaka rozsiahlemu prenosu vedomostí a širokému priestoru na výmenu skúseností poskytuje Sano Akadémia množstvo nových perspektív, nápadov a podnetov na riešenia, ktoré sú vhodné pre podnik každej veľkosti. 

Spolupráca s inštitútom Ineda podnecuje neustále výmenu skúseností medzi vedcami vo vývoji a veterinármi a jej výsledkom je aj ponuka školení v Sano Akadémií. Vďaka pracovníkom inštitútu Ineda sa otvárajú možnosti kontaktovať uznávaných profesorov z univerzít v Nemecku, Európe a USA. Sano má jedinečnú možnosť napredovať v oblasti vedy a výskumu aj vďaka sieti oboch inštitútov a na základe praktických skúseností z viac ako 20 krajín na celom svete.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko