Impressum

Vydávateľ:

Sano - Moderná výživa zvierat, s.r.o.
Sídlo: Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava
Telefón: +421 2 653 16 570
Fax: + 421 2 654 21 983
E-mail: sano@sano.sk

zastúpený: Mgr. Martin Stieranka - prokurista
IČO: 313 54 190
IČ DPH: SK2020315143
zapísaný v OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 5396/B

Všetky obsahy ako i iné média nesmú byť použité ani len čiastočne bez písomného súhlasu spločnosti Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o. Všetky značky, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke sú majetkom spoločnosti Sano. 
Zmeny a omyly vhradené. 

I napriek starostlivej kontrole nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za obsah presmerovaných stránok nesie výhradnú zodpovednosť ich prevdádzkovateľ.