Získajte viac so Sano poradenským konceptom

Odborné poradenstvo a analýza

Jedinečný poradenský koncept spoločnosti Sano spája skúsenosti a odborné znalosti poľnohospodárov, výživárskych poradcov a veterinárnych lekárov v oblasti výživy zvierat. Našim cieľom je z dlhodobého hľadiska optimalizovať zdravie a úžitkovosť vašich zvierat, ako aj prevádzkových výsledkov. Zákazníkov aktívne v tomto procese sprevádzame a sme im na blízku vždy, keď potrebujú poradiť, či pomôcť. Analyzujeme individuálne potreby každého podniku a vzhľadom na ne následne vypracujeme stratégie kŕmenia presne na mieru. Prínosom pre našich zákazníkov sú naše dlhoročné skúsenosti a znalosť svetových trendov v poľnohospodárstve. Vďaka možnostiam našej globálnej vedomostnej základne dokážeme poskytnúť odborné poradenstvo, ktoré je základom budúceho rastu.

K zdravému rastu v 7 krokoch

  1. Na začiatku si chovateľ spolu so Sano poradcom pre výživu stanovia prevádzkové ciele.
  2. Sano poradca pre výživu následne v rámci analýzy zlepšenia úžitkovosti zaznamená aktuálnu situáciu v oblasti chovu, kŕmenia a jednotlivých ukazovateľov úžitkovosti.
  3. Sano poradca všetky informácie vyhodnotí a pripraví pre chovateľa cielenú, na mieru zostavenú a komplexnú stratégiu pre konkrétny podnik a plán výživy jeho zvierat.
  4. Chovateľovi predstaví vypracovaný plán opatrení a optimálnu stratégiu výživy zvierat.
  5. Chovateľ spolu s poradcom pre výživu, a zvyčajne aj s veterinárnym lekárom, zavedú Sano koncept kŕmenia do praxe.
  6. Prevádzkové výsledky budú kontinuálne kontrolované, aby sme úspešnosť zabezpečili aj z dlhodobého hľadiska.
  7. Ak budú zistené odchýlky od stanoveného smerovania, poradca navrhne nápravné opatrenia.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko