Vysokoúčinné produkty a koncepty kŕmenia

Sano – kvalita v každej fáze procesu vytvárania hodnôt. 

Naším jasným cieľom je vylepšiť procesy v podnikoch pre ich zdravý rast, počnúc krmivom, cez potreby zvierat až po ľudí. Na tejto ceste sa neustále opierame o osvedčené a inovatívne riešenia. Dobre štruktúrované portfólio našich služieb je už viac ako 40 rokov dôkazom ich funkčnosti v praxi. Nájdete v ňom široké spektrum kvalitných produktov, ktoré boli vytvorené v súlade s požiadavkami našich zákazníkov. Minerálne krmivá, mliečne kŕmne zmesi, doplnkové a špeciálne krmivo a siláže sa vyznačujú vysoko účinnými obsahovými zložkami a tvoria súčasť vedecky overených konceptov kŕmenia zvierat. Okrem toho ponúkame aj množstvo ďalších výrobkov, ktoré sa v praxi osvedčili pri výžive úžitkových zvierat a na profesionálne vedenie podniku.

Vysokokvalitné suroviny: Všetky naše výživové produkty majú vysokokvalitné, hodnotné zloženie, aby zvieratá prijímali presne tie živiny, ktoré pre svoje zdravie a vysokú úžitkovosť potrebujú. Ich ekologickosť a udržateľnosť neustále testujeme a optimalizujeme.

Najmodernejšia výrobná technika: V priebehu počítačom riadenej výroby porovnávame hodnoty požadovaného a skutočného stavu produkcie. V rámci sústavného vyhodnocovania údajov pracovníci vo výrobe zabezpečujú, aby od nás k zákazníkovi odchádzali len bezchybné produkty.

Najvyššie bezpečnostné štandardy: Bezpečnosť prináša dôveru. Aj pre to je pre nás najvyššou prioritou. Na účely zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov pri práci uplatňujeme na procesy nákupu, výroby a skladovania našich produktov až po ich dodanie zákazníkom najprísnejšie bezpečnostné štandardy.

Kvalita overená interne aj externe: V každom výrobnom závode máme na účely zabezpečenia kvality pracovníkov zodpovedných za naše krmivá. Na kvalitu kladieme vysoké nároky, o čom svedčí aj dobrovoľná certifikácia mnohými nezávislými organizáciami.

Najvyššiu kvalitu každej časti hodnotového reťazca spoločnosti Sano potvrdzujú interní, ako aj externí audítori.

Stiahnuť dokument

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko