1

Sano akadémia

Sano akadémia

Vďaka výnimočným poznatkom sme vždy o krok ďalej

Viac ako 15 rokov je Sano Akadémia miestom vzdelávacích programov a rozšírených školení a v rámci medzinárodnej expanzie našej spoločnosti navyše predstavuje strategický faktor úspechu. 

Cielené školenia a programy ďalšieho vzdelávania sú zamerané na rozsiahly profesný a osobný rozvoj našich zamestnancov. Naši odborní a špecializovaní poradcovia majú tak k dispozícii aktuálne poznatky z odvetvia, ktoré dokážu využiť v tých najnáročnejších situáciách, keď chovateľom dokážu poradiť a odporučiť optimálne riešenia pre ich podnik.  

Sano Akadémia však má zaujímavú ponuku ďalšieho vzdelávania a organizuje podnetné dni na odborné témy aj pre chovateľov a Sano distribučných partnerov, pričom všetky spája to, že: Kvalifikovaný prednášajúci a pracovníci výskumu a vývoja vždy prinášajú aktuálne a zaujímavé témy v oblasti výživy a zdravia zvierat a manažmentu. Nadobudnuté vedomosti budú vhodnou výbavou v náročných situáciách, ktorým v modernom chove zvierat čelíme.

Uspieť vám pomáha tím odborníkov zo Sano Akadémie, ktorí jednotlivé témy dokážu sprostredkovať profesionálne, s nadšením a intenzívnym zameraním na prax.

Aj vďaka vášmu aktívnemu prístupu sa dokážete spolu s nami prebojovať k úspešnej budúcnosti. Tešíme sa na všetkých účastníkov, ktorí chcú dosiahnuť úspech a majú záujem dozvedieť sa niečo nové.

S pozdravom,


Christine Gül
vedúca Sano akadémie

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko
Martin Stieranka
prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983

Spoločnosť Sano svojim novým zamestnancom ponúka vynikajúcu možnosť odborného a osobného rozvoja, aby zručnosti nadobudnuté počas štúdia alebo v práci mohli naďalej cielene vylepšovať. Vďaka odovzdaným odborným znalostiam sú naše

Viac ako dve tretiny chovateľov a veterinárnych lekárov si s kolegami z odboru vzájomne vymieňajú skúsenosti a v dôležitých otázkach, akými je výživa a zdravie zvierat, či podnikový manažment, často hľadajú

Ide o integrovaný koncept výučby, v ktorom sa spája optimálne využívanie možností, ktoré ponúka internet, s klasickými metódami a médiami. Účastníkom vzdelávania umožňuje učenie a komunikáciu, podporuje informovanosť a riadenie poznatkov bez

Aby sme mohli ponúknuť poznatky zodpovedajúce najaktuálnejším vývojom vo vede a výskume, spolupracuje Sano Akadémia s inštitútom Sano Agrar Institut a Európskym inštitútom pre ziskovú produkciu mlieka, Ineda.Skúsenosti získané v inštitúte Sano Agrar Institu sú