Základný kameň Sano laboratória je položený.

Sano laboratórium kooperuje s svetovým lídrom pre rozbor krmív CVAS

Najnovšie štandardy a analýza krmiva podľa osvedčeného modelu CNCPS v laboratóriu Sano.

Nie je analýza ako analýza. Laboratórium Sano pracuje s najnovšími normami, na základe čoho spoločnosť uzavrela dohodu o spolupráci s renomovaným laboratóriom pre rozbor krmív Cumberland Valley Analytical Services (CVAS). Ako svetový líder na trhu v oblasti analýzy krmív ponúka CVAS aj analýzy podľa modelu CNCPS.

 

 

 

Sano Labor - poháňané firmou Cumberland Valley Analytical Services.

Rodinná firma Cumberland Valley Analytical Services (CVAS) založená Ralphom Wardom v Marylande, USA, je v súčasnosti svetovým lídrom v rozbore krmív.  CVAS je celosvetovo zastúpená prostredníctvom satelitných stánkov a dokáže tak čerpať z rozsiahlych odborných znalostí v oblasti analýzy krmovín. Laboratórium na rozbor krmív ponúka okrem iného aj analytické služby podľa normy CNCPS. V rámci nich sa pri objemových krmivách ešte presnejšie zisťuje stráviteľnosť, obsah aminokyselín a mastných kyselín. CVAS sa vyznačuje kvalitou na najvyššej úrovni, rýchlymi, presnými a lacnými analýzami. Pre SDN existuje vlastné CVAS laboratórium v chorvátskom Sano závode v meste Popovača. Je zariadené, resp. vybavené podľa požiadaviek CVAS a pracuje podľa vysokých amerických štandardov pre analýzu a kvalitu. Príprava ako aj analýza vzoriek pomocou najmodernejšej technológie NIR sa uskutočňuje v chorvátskom laboratóriu. Prostredníctvom CVAS sa následne vyhodnocujú údaje získané z NIR a vypočítavajú sa obsahové látky. Štandardizovaný spôsob prevádzky a kontrola hodnovernosti stanoveného obsahu zaručujú presné výsledky analýz. 

Výhody modelu CNCPS využívaného pri analýze krmív v laboratóriu Sano:

Otvorenie európskeho laboratória v Chorvátsku 

Laboratórium Sano pre európske analýzy objemových krmív sídli v chorvátskom závode Sano v Popovači a je zariadené, resp. vybavené podľa požiadaviek CVAS. Pracuje podľa vysokých amerických štandardov pre analýzu a kvalitu. Pracovníci Sano laboratória absolvovali intenzívne školenia v Amerike. V Sano laboratóriu sa uskutočňuje príprava ako aj analýza vzoriek pomocou najmodernejšej technológie NIR. Prostredníctvom CVAS sa následne vyhodnocujú údaje získané z NIR a vypočítavajú sa obsahové látky. Štandardizovaný spôsob prevádzky a kontrola hodnovernosti stanoveného obsahu a regionálnych referenčných hodnôt zaručujú presné výsledky analýz.

Sano laboratórium bolo oficiálne otvorené 22. októbra. Ponúka dve rôzne analýzy: NIR+ a NIR WET.

Informujte sa prostredníctvom nášho filmu (nemecké titulky) o nových možnostiach analýzy objemových krmív v laboratóriu Sano.

Sano Labor Kroatien

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko