Vzdelávanie odborných poradcov

Jedinečné možnosti vzdelávania

Spoločnosť Sano svojim novým zamestnancom ponúka vynikajúcu možnosť odborného a osobného rozvoja, aby zručnosti nadobudnuté počas štúdia alebo v práci mohli naďalej cielene vylepšovať. Vďaka odovzdaným odborným znalostiam sú naše poradenské služby prínosom predovšetkým pre našich zákazníkov z oblasti poľnohospodárstva.
 
Deväťmesačný vzdelávací program v Sano Akadémií v nemeckom Grafenwalde ukončený certifikáciou odborného poradcu v oblasti výživy hovädzieho dobytka a ošípaných predstavuje možnosť vzdelávania v oblasti poradenstva, a to na najvyššej kvalitatívnej úrovni, aby boli naši poradcovia pripravení vždy čeliť výzvam moderného poľnohospodárstva. Jednotlivé kvalifikačné moduly (prezenčné semináre v Sano Akadémií, ako aj praktické školenia v teréne v rôznych regiónoch) na seba postupne nadväzujú, pričom ich zámerom je sprostredkovať poradcom poznatky z vedecky preskúmaných, odborných tém, ako aj odovzdať im zručnosti, ktoré sú v oblasti poradenstva a predaja nevyhnutné rovnako ako vhodná rétorika, prezentačné schopnosti a moderný prístup k manažmentu vzťahov so zákazníkmi. 
 
Školenia v teréne vedú skúsení Sano odborní poradcovia, ktorí nových kolegov budú sprevádzať pod vedením kouča. Na konci tohto deväť mesačného vzdelávacieho programu zložia noví poradcovia kompetenčné skúšky a udeľuje sa im diplom.
 
Sano ponúka komplexné možnosti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie poradcov v Sano Akadémií, napríklad s cieľom získať kvalifikáciu na špecializovaného poradcu, vedúceho pracovníka v oblasti predaja alebo školiteľa.
 
Táto možnosť vzdelávania je v oblasti poľnohospodárstva výnimočná, vďaka čomu chovatelia kompetencie našich odborných poradcov hodnotia ako vynikajúce. Našich odborných poradcov výborne pripravíme na to, aby mohli vykonávať povolanie v oblasti poľnohospodárstva orientované na budúcnosť. Spoločnosť Sano znáša pritom všetky náklady na vzdelávanie, ktoré považuje ako investíciu do budúcnosti našich zamestnancov.
Jedinou podmienkou je jazyková vybavenosť, t.j. plynulé ovládanie nemeckého jazyka.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko