Sano založilo vlastné laboratórium na rozbory krmív podľa modelu CNCPS

Po úspešnom dokončení testovacej fázy ponúka spoločnosť Sano počnúc septembrom 2018 nezávislé laboratórne služby pre analýzu krmív podľa modelu CNCPS. Na tento účel sa zriadilo nezávislé laboratórium spoločnosti Sano a uzavrela sa spolupráca s popredným svetovým laboratóriom - Cumberland Valley Analytical Services.

Stále viac a viac poľnohospodárov si necháva rozborovať svoje siláže podľa modelu CNCPS. Svetovo existuje iba niekoľko laboratórií, ktoré má takýto typ analýz vo svojom portfóliu. Od septembra 2018 ponúka spoločnosť Sano nezávislú laboratórnu službu, ktorá vyhodnocuje trávne senáže a kukuričné siláže podľa spomínanej normy CNCPS. Spoločnosť Sano týmto rozširuje svoje rozsiahle poradenské služby pre mliečne farmy tak, aby toto zahŕňalo i komplexné analytické služby. Unikátnou vo svojom druhu je taktiež kombinácia základných analýz krmiva podľa CNCPS v kombinácii s fundovaným Sano poradenstvom a výpočtom kŕmnych dávok prostredníctvom programu AMTS. Naši špecializovaní odborní poradcovia Vám radi odpovedia na akékoľvek otázky týkajúce sa rozborovania krmiva, resp. úpravy kŕmnych dávok.

Spolupráca s CVAS

S cieľom splniť obligatórne vysoké štandardy našich zákazníkov i v laboratórnych službách, spoločnosť Sano uzavrela dohodu o spolupráci s renomovaným americkým laboratóriom CVAS (Cumberland Valley Analytical Services). Spoločnosť bola založená pánom Ralphom Wardom v roku 1992 ako malé krmovinové laboratórium pre miestny mliekarenský priemysel v Marylande, pričom sa v priebehu desaťročia rozrástla na svetového lídra v rozborovaní krmív. CVAS je celosvetovo zastúpená prostredníctvom satelitných stánkov a dokáže tak čerpať z rozsiahlych odborných znalostí v oblasti analýz krmovín. Laboratórium je charakterizované kvalitou na najvyššej úrovni, rýchlymi, presnými a lacnými analýzami.

Moderná technológia NIR

Laboratórium Sano sa nachádza v chorvátskom závode Sano Popovaca a je vybavené podľa požiadaviek a špecifikácií CVAS. Pracuje sa tu podľa vysokých amerických štandardov analýz a kvality. Pracovníci Sano laboratória boli v posledných mesiacoch intenzívne vyškolení práve v americkej centrále spoločnosti CVAS . Príprava, ako i samotná analýza vzoriek pomocou najmodernejšej technológie NIR sa uskutočňuje v laboratóriu spoločnosti Sano. Vyhodnocovanie určených údajov z NIR a výpočet zložiek sa vykonáva prostredníctvom CVAS. Štandardizovaný spôsob prevádzky a kontrola pravdepodobnosti určeného obsahu zaručujú presné výsledky našich analýz.

Naplánujte si analýzu Vašich siláží v Sano laboratóriu a rozoberte si výsledky s odborným poradcom spoločnosti Sano. Radi vám poskytne viac informácií.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko