Analýza krmiva podľa CNCPS: prehľad výhod

Hlbší rozbor krmiva – viac ako len analýza stráviteľnosti a škrobu

Analýza krmív podľa CNCPS umožňuje hlbší pohľad na krmivo. Model vychádza zo známej a rozšírenej Weendskej analýzy, ktorá bola ďalej rozpracovaná v záujme získania podrobnejších informácií o obsahu živín a ich stráviteľnosti počas definovaného časového obdobia. Iba tak je možné zistiť účinok krmiva v organizme kravy a vypracovať ideálnu kŕmnu dávkus ohľadom na jej zdravie a výkonnosť.

Analýza krmiva: výhody CNCPS

Okrem analýzy stráviteľnosti vlákninovej frakcie a škrobu ponúka rozbor krmiva podľa modelu CNCPS aj ďalšie výhody:

Analýza krmiva: americký model skúma aj hrubý proteín a aminokyseliny

Proteín je dôležitý pre zachovanie, rast, reprodukciu a produkciu mlieka. Denná potreba dojnice pritom nepozostáva iba z absolútneho obsahu bielkovín, dôležitú úlohu zohráva aj zásobovanie jednotlivými aminokyselinami. 60 až 70 percent potreby aminokyselín dojnice zabezpečujú mikroorganizmy bachora. Zvyšná potreba musí byť pokrytá krmivom. Ktoré aminokyseliny a v akých množstvách sú dodávané krmivom prostredníctvom kŕmnej dávky sa zisťuje analýzou krmiva podľa CNCPS. Tieto údaje, integrované do dynamického programu na výpočet kŕmnej dávky podľa CNCPS tak umožňujú, aby proteínové komponenty, ktoré sú k dispozícii na farme, optimálne použili  v kŕmnej dávke a bola tak trvalo pokrytá potreba aminokyselín zvieraťa. Zároveň je možné cielene šetriť hrubý proteín.

Tuk a mastné kyseliny – analýza krmiva

Tuky sa zvyčajne považujú výlučne za zdroj energie. Určité mastné kyseliny, z ktorých tuky pozostávajú, majú však aj zásadný vplyv na syntézu mliečneho tuku, produkciu mlieka, zdravie zvieraťa a plodnosť. Absolútny obsah tuku a zloženie jednotlivých mastných kyselín sa v jednotlivých krmivách líšia. Viditeľné je to predovšetkým v prípade trávnych siláží. Prvá kosba tak často obsahuje vyšší podiel mastných kyselín ako nasledujúce. Osobitný význam tu má aj hodnota RUFAL. Táto zahŕňa množstvo nenasýtených mastných kyselín v krmive a ich potenciál ovplyvňovať fermentáciu v bachore a syntézu mliečneho tuku. Zvýšená hodnota RUFAL v kŕmnej dávke môže spôsobiť pokles obsahu mliečneho tuku.

NDF a stráviteľnosť NDF

Vlákninová frakcia tvorí približne jednu tretinu sušiny v kŕmnej dávke. NDF (neutrálne detergentná vláknina) pozostáva zo zložiek vlákniny hemicelulóza, celulóza a lignín. Okrem absolútneho obsahu NDF v krmive má mimoriadny význam aj to, ako dobre a rýchlo môžu byť tieto vlákninové zložky zvieraťom využité. Tieto hodnoty sa zisťujú analýzou stráviteľnosti NDF počas definovaného obdobia až 240 hodín. V stanovených časoch sa meria množstvo vlákninových zložiek, ktoré už bolo strávené. Týmto spôsobom sa zaznamenáva množstvo a rýchlosť trávenia NDF obsiahnutej v krmive a v kŕmnej dávke.  V priebehu skladovania trávnych a kukuričných siláží sa stráviteľnosť NDF zvyšuje. Preto je potrebné analyzovať Vaše objemové krmivá v pravidelných časových intervaloch. 

Analýza krmiva podľa CNCPS: škrob a stráviteľnosť škrobu

Škrob predstavuje pre kravu zdroj energie. Rozkladá sa predovšetkým v bachore. Obsah škrobu a jeho odbúrateľnosť v bachore ovplyvňuje čas zberu a použitá technika zberu, rok zberu a stanovištné pomery ako aj doba silážovania a výber odrôd. Pre kŕmenie je okrem absolútneho obsahu škrobu v krmive rozhodujúca aj jeho stráviteľnosť. Čím vyššia je stráviteľnosť škrobu, tým viac sa degraduje v bachore. To má podstatný vplyv na výber ďalších energetických zložiek v kŕmnej dávke.

Zmeny vlastností siláže určujúcich jej kvalitu

Die Silagezeit hat einen signifikanten Einfluss auf die Verdaulichkeit von Stärke und NDF. Während der Silage steigt ihre Verdaulichkeit (Abbildung 1). Die Änderung der Verdaulichkeit von Stärke hat einen signifikanten Einfluss darauf, welche anderen Energiekomponenten in der Futterration verwendet werden. Je höher die Verdaulichkeit von Stärke in Maissilage ist, desto mehr Pansenabbaustärke muss hinzugefügt werden, z. durch Maiskörner.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko