Veterinárni lekári

SanoVet – z praxe pre prax

Pri tvorbe ponuky produktov SanoVet sa riadime aktuálnymi požiadavkami a budúcimi výzvami globálneho trhu s poľnohospodárskymi výrobkami. Služby zákazníkom, ich zvieratám a súvisiace vylepšenia v podnikoch sú u nás na prvom mieste. Sano veterinár garantuje prístup ku krmivám vysokej kvality, ktoré prispievajú k zvýšeniu úžitkovosti. Investícia, ktorá sa našim partnerom oplatí: Spolupráca chovateľa a veterinárneho lekára.

Spolu s veterinárnymi lekármi pre príslušný chov sme vyvinuli exkluzívny rad Sano veterinárnych výrobkov. V nich sme spojili skúsenosti a odborné znalosti veterinára, poradcu pre výživu a chovateľa. Sano veterinárnym lekárom ponúka výrobky a riešenia výživy úžitkových zvierat (kráv) so zameraním na:

  • odchov
  • včasnú laktáciu
  • teľatá
  • kolostrum
  • dojnice

Využite výhody produktov na mieru, ktorých účinnosť v praxi dokazujú výsledky inštitútu Sano Agrar Institut.

Tieto výrobky dodávame výlučne veterinárnym lekárom. Chovatelia k nim v našom obchode nemajú prístup, zaobstarať si ich môžu len prostredníctvom veterinárnych lekárov. Využite naše nezáväzné poradenstvo, presvedčte sa sami a odskúšajte naše výrobky.

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
Prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983