Pre zdravý rast

Zdravý rast s modernou výživou zvierat

Každý deň nás zamestnáva a motivuje snaha podporovať zdravý rast, predovšetkým v oblasti modernej výživy zvierat. Cieľ spoločnosti Sano sa preto dá vyjadriť takto: 

„Je našou globálnou zodpovednosťou, aby sme ako spoločnosť Sano spolu s našimi zamestnancami v každom podniku, v každej krajine každý deň prispievali naším úsilím a posunuli sa aspoň o krok bližšie k udržateľnému rozvíjaniu poľnohospodárstva, v oblasti výživy, zdravia a pohody zvierat na celom svete.“

Týmto zámerom sa riadime v spôsobe, akým konáme a uvažujeme, a určujeme tým budúcnosť vzťahov s chovateľmi, veterinármi, obchodnými partnermi, ako aj vo vnútri našej spoločnosti. V zmysle uvedeného zámeru môžeme sformulovať náš cieľ do štyroch oblastí:

  • Poľnohospodárstvo: Zdravo fungujúce poľnohospodárstvo potrebuje zdravé zvieratá s vysokou úžitkovosťou. Ako odborný poradcovia a výrobca vysoko účinných produktov pre výživu zvierat vychádzame zo zámeru priniesť hospodársky úspech našim zákazníkom a podporiť rast ich podnikov.
  • Zvieratá: Na základe vedeckých poznatkov a vďaka úzkej spolupráci s chovateľmi a veterinármi pracujeme na vývoji inovatívnych konceptov výživy vyplývajúcich z individuálnych potrieb, ktoré sú kľúčom k zdravému rastu v každej fáze života a úžitkovosti zvierat.
  • Človek: Prostredníctvom zdravého chovu zvierat prispievame aj k zdravej výžive ľudí. Takýmto spôsobom s odvahou čelíme globálnej otázke v oblasti výživy.
  • Životné prostredie: Sociálna a ekologická zodpovednosť sú „prísadami“ na zachovanie zdravo fungujúcej prírody. Naším záväzkom je chrániť životné prostredie a účinne zaobchádzať s prírodnými zdrojmi. Cieľom zdravého rastu je totiž spraviť z menej viac.

Tento celoplošný spôsob myslenia nás zaväzuje, aby sme potreby poľnohospodárstva a modernej výživy zvierat zosúladili so zámerom zdravej výživy a ekologickej zodpovednosti.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko