Odborné poradenstvo

Základy nášho úspechu

Spoločnosť Sano už od svojho založenia nasleduje jasnú stratégiu: na vysokej úrovni poskytovať odborné poradenstvo poľnohospodárskym podnikom.

Ešte stále totiž 80 % všetkých ochorení hovädzieho dobytka a ošípaných spôsobuje nesprávne kŕmenie, ktoré zapríčiňuje prepad úžitkovosti a finančné straty. Chceme to zmeniť, a to v zmysle našej firemnej filozofie: výživa zvierat pre zdravie a zisk. Vďaka osvedčenému Sano poradenskému konceptu sa nám darí tento zámer uplatňovať aj v praxi.

Naši stáli zamestnanci – odborní a špecializovaní poradcovia – zákazníkom prostredníctvom tohto konceptu kŕmenia ponúkajú individuálne riešenia v oblasti chovu a výživy zvierat, súvisiacej techniky, ako aj moderného podnikového manažmentu.

A čo ťa u nás čaká?

  • odborné vzdelávanie ukončené kompetenčnou skúškou a diplomom Sano odborného poradcu v Sano Akadémií;
  • podpora mentora na úvod;
  • firemné vozidlo a zaujímavý systém odmeňovania;
  • perspektíva dlhodobého a stáleho zamestnania;
  • rôznorodé pracovné úlohy a samostatnosť pri ich riešení.

Predpoklady

  • úspešne ukončené vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva (odborná škola) alebo obdobné štúdium;
  • aktívna, priebojná osobnosť, dobre nadväzovanie kontaktov;
  • presvedčivosť a vyjednávacie schopnosti;
  • pozitívny prístup k práci, vysoká motivácia a odhodlanie.

Začiatok školení je vždy k 1. januáru, 1. aprílu a 1. septembru každého roka.

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983