Sano Agrar Institut

Výskum a vývoj so zameraním na budúcnosť

V Sano realizujeme výskum zameraný na budúcnosť a dodávame výrobky a koncepty kŕmenia pre prax v zmysle motta „z praxe pre prax“.

Za ich funkčnosťou v praxi stojí výskum v našom vedeckom inštitúte Sano Agrar Institut. Spolu s vedcami a ľuďmi z praxe z celého sveta tu vyvíjame inovatívne a jednoducho aplikovateľné produkty a koncepty pre všetky fázy života a úžitkovosti chovu. Poznatky z inštitútu, ako aj naše dlhoročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja, prispeli k dosiahnutiu súčasného vedomostno-informačného pokroku. Aj vďaka tomu dokážeme ako vedúci hráč v oblasti inovácií vhodne reagovať na aktuálne aj budúce výzvy v poľnohospodárstve a aktívne sa podieľať na formovaní trhu.

Funkčnosť našich produktov a služieb v praxi: Sano Agrar Institut je poľnohospodársky podnik, ktorý s úžitkovou plochou pozemku 2 000 hektárov poskytuje priestor na chov dojníc a neskorší odchov jalovíc v celkovom počte 1 500 kusov. Týmto vzorovým podnikom chovateľom môžeme na praktickom príklade ukázať ako úspešne riadiť poľnohospodársky podnik za pomoci konceptov firmy Sano.

Inovácia: Produkty firmy Sano idú vždy na jednej vlne s aktuálnym vývojom. Portfólio našich výrobkov a služieb neustále monitorujeme a zlepšujeme. Užitočné zistenia priamo od pracovníkov nášho inštitútu tvoria základ pre tvorbu novej ponuky a vylepšenie už existujúcich výrobkov. Naši zákazníci majú vďaka tomu možnosť využiť prínosy inovácií v oblasti použitých surovín, účinkov a techník kŕmenia.

Komplexnosť: Sano Agrar Institut je miesto, kde vyvíjame rozmanité produkty a riešenia pre výživu zvierat. Jadrom vývoja je komplexné skúmanie výživových produktov, technologických riešení, služieb a prevádzkových prostriedkov, ktorými chceme podnikom priniesť zdravý rast.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko