Moje skúsenosti mentorky

Volám sa Maren. Poľnohospodárstvo ma sprevádza celým životom: Vyrástla som na mliečnej farme svojich rodičov a  po ukončení štúdia na Vysokej škole poľnohospodárskej som sa rozhodla pre kariéru v Sano.

Stala som sa súčasťou Sano teamu ako "trénerka" Agromanagementu v roku 2013. Dôležitým pre mňa bolo ešte dôkladnejšie prehlbovanie doteraz získaných poznatkov, ako aj kontakt s ľudmi a zvieratami. Vzhľadom na to, že výživa hovädzieho dobytka ma obzvlášť zaujíma, zamerala som sa práve na túto oblasť. Sano Akadémia ma podporovala v mojom štúdiu prostredníctvom množstva školení a umožnila mi i naďalej sa rozvíjať – od odbornej poradkyňe až k oblastnej vedúcej. 

Priebeh trénerského programu bol pre mňa individuálne zostavený, pričom sa neustále dbalo na spätnú väzbu. Čo mňa oslovilo najviac bola práve takáto interkacia.

Pri cestovaní so skúsenejšími kolegami po celom regióne som dostala reálnu predstavu o fungovaní poľnohospodárstva u nás, oboznámila som sa s jeho štruktúrami a stretla som sa s rozličnými situáciami, ktoré trebalo okamžite riešiť. Takéto zaúčanie bolo osožné hlavne pre rozvoj mojej odbornej ako i predajcovskej zručnosti.  

Po ukončení môjho trénerského programu sa i naďalej v Sano profesne vzdelávam.  Na jednej strane som mentorkou zodpovednou za zaúčanie nových kolegov, a na strane druhej som profesionálnou trénerkou Sano akadémie.  

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
Prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983