pondelok, 7. september 2020
Slovenský vidiek

Sano nadobudlo v Maďarsku špičkovú farmu

Maďarská sesterská spoločnosť - Sano - Modern Takarmányozás Kft. nadobudla v blízkosti slovenských hraníc v katastrálnom území Komárom jeden z trojice najlepčších maďarskýich mliečnych fariem - poľnohospodársky podnik Solum Mezőgazdasági Zrt.  S investíciou 12 miliárd HUF takto zakladáme jednu z najmodernejších fariem pre chov dobytka a ošípaných na svete.

V blízkom období farma Solum navýši počet dojníc z 900ks na 2000ks, pričom taktiež plánujeme na vlasntej farme ošípaných zvýšiť stádo z 500ks prasníc na 1200ks.

Sano vyvíja digitalizované vzorové farmy založené na umelej inteligencii. Za účelom prevádzkovania a zdokonalovania týchto zariadení sa zúčastňuje na miestnom odbornom vzdelávaní a uzatvárame i "Dohodu o výskume a vývoji" s Univerzitou Széchenyiho Istvána v Győri.

Všetci spoločne a každý vo svojej krajine sme si dali za cieľ ďalší rozvoj nášho poľnohospodárstva. K tomu potrebujeme vedieť ako funguje, musíme ho pochopiť a precítiť. A to priamo v centre diania,  nielen pri ňom. Musíme hovoriť jeho jazykom, zažiť problémy a výzvy, musíme premýšľať a konať ako poľnohospodári. Práve toto boli hlavné atribúty na kúpu špičkového chovu, ktorý plánujeme dostať na celosvetovú špicu. 

Prostredníctvom Solum AG máme teraz vhodné miesto a možnosti na to, aby sme náš projekt SmartDairyNutrition – komplexný, digitálny poradenský systém manažmentu stáda – implementovali tak, aby sa s ním dalo pracovať a v praxi z neho učiť. Rozhodujúco poháňame digitalizáciu poľnohospodárstva vpred a čo je rovnako dôležité – vieme ju aj hneď prakticky použiť.

Držme si palce!

Kontaktujte nás

Martin Stieranka
Prokurista spoločnosti
+421 905 468 151
+4212 654 21 983