piatok, 10. jún 2016
Novinky

Výživa a kŕmenie v drobnochove

Geese

Prišla opäť doba, kedy sa stáva čoraz populárnejším mať pri svojom dome vlastný odchov hospodárskych zvierat. To, čo bolo kedysi v našich zemepisných šírkach samozrejmosťou sa na pár rokov vytratilo a ľudia si odvykli od takejto ušľachtilej činnosti. Drobnochov je aktuálne využívaný na produkciu vlastných potravín, respektíve v určitých prípadoch častokrát vedľajším zdrojom príjmu chovateľa. Ľudia si už dokážu porovnať, že chov domáceho zvieraťa sa vyplatí ďaleko viac ako kúpa mäsa alebo vajec z potravinových reťazcov, pričom v neposlednom rade kvalita domácich produktov je ďaleko vyššia a hlavne kontrolovateľnejšia ako u tých komerčných.

Ak sa rozhodujeme pre  chov hydiny,  iste musí byť zameraný  najmä na produkčné ukazovatele. Dokážeme sa zamerať aj na exteriér a vybrať si plemeno ktoré bude najviac vyhovovať našim podmienkam chovu. Je veľmi dôležité aby naše chovateľské zariadenie bolo ideálnym prostredím pre naše zvieratá. Ďalším podstatným faktorom je správna výživa chovaných zvierat.

Pri nastavovaní výživy v drobnochovoch sa zvyčajne neriadime presne stanovenou kŕmnou dávkou, nakoľko ak je hydina  voľne vo výbehu má okrem kompletnej kŕmnej zmesi aj iné doplnkové krmivá. Je teda ťažko presne určiť parametre a pomery výživných hodnôt, a preto je dôležité pozorovať ako zvieratá krmivá a živiny v nich obsiahnuté zhodnocujú. Z tohto dôvodu je potrebné sledovať ich vývin a rast meraním, zisťovaním dosahovaných hmotností a porovnávať zistené hodnoty s optimálnou hmotnosťou zvierat v danom veku. Pri úžitkových zvieratách si všímame vzťah medzi úžitkovosťou a kŕmením. Podľa dosahovaných výsledkov robíme požadované opatrenia vo výžive. Pre takéto úpravy kŕmnych dávok by sme mali  mať aspoň základné poznatky o živinách v krmive.

Aké živiny sú pre zvieratá potrebné?

Bielkoviny

Tvoria podstatu života a sú nenahraditeľné. Bielkoviny v tele zvierat zabezpečujú rast svalových a iných tkanív, obnovu opotrebovaných tkanív a tvorbu produktov - mäsa , vajec, či peria. Pre prax je dôležité vedieť,  že živočíšne bielkoviny akými sú mlieko, alebo vajcia sú plnohodnotné  a teda plne postačujú na tvorbu bielkovín v živom organizme. Bielkoviny z rastlinných krmív nemajú potrebný počet nepostrádateľných aminokyselín a preto sú vo vzťahu k tvorbe živočíšnych bielkovín neplnohodnotné. Najviac príbuznou bielkovinou je tá rastlinná zo strukovín - konkrétne zo sóje. Preto je sója bežnou súčasťou kompletných kŕmnych zmesí.

Sacharidy

Tvoria energetickú časť kŕmnych dávok, rozdeľujú sa na jednoduché, ako sú cukry a zložitejšie ako je napríklad škrob. Sú obsiahnuté prevažne v obilninách.

Tuky

Tuky a cukry sa môžu vzájomne nahrádzať, nakoľko sa skladajú z rovnakých prvkov. Ak zviera prijme prebytočné množstvo cukrov, premieňa ich automaticky na tuk. Tuky sú najviac obsiahnuté v olejninách.

Minerálne látky

Minerálne látky sú pre zvieratá nevyhnutné na tvorbu kostry, produktov a celkovo vplývajú na niektoré vnútorné procesy. Medzi najpotrebnejšie patria vápnik, fosfor, horčík, draslík, chlór, železo a síra. Tieto nazývame makroprvky. Pre organizmus je dôležité aj rad tzv. mikroprvkov akými sú meď, mangán, kobalt, zinok, jód, selén a ďalšie. Takéto zložky sú obsiahnuté v minerálnych kŕmnych prísadách, inak povedané minerálkach.

Vitamíny

Vitamíny sa v tele zvierat zúčastňujú rôznych procesov, ktoré ovplyvňujú ich funkčnosť a zdravie. Sú obsiahnuté v rastlinných a živočíšnych krmivách v nižšom zastúpení, a preto je nutné tieto dopĺňať práve cez vitamínové prísady.

Pár tipov a odporúčaní:

Z hľadiska správnej výživy je dobré, ak má chovateľ možnosť namiešať si z jemu dostupných komponentov krmivo pre svoj chov doma sám. Dokáže okamžite reagovať a zakomponovať zmeny v zložení podľa aktuálnej potreby - obdobie znášky, či produkcia násadových vajec. Pri šrotovaní obilia je potrebné vyhýbať sa konzistencii vo forme prachu, snažiť sa dorobiť krmivo o rovnakej veľkosti, čím sa zabraňuje  selekcii pri výbere krmiva hydinou. Toto  má podstatný vplyv na ďalšiu kontinuitu chovu, produkciu a kondíciu zvierat. Dôležitým faktom je neskrmovať zdravotne závadné krmivo, ak je napríklad plesnivé, skysnuté a podobne.

Spoločnosť Sano je významná európska značka v oblasti výroby minerálnych krmív, mlieka pre teľatá a ďalších špecializovaných produktov pre modernú výživu zvierat. S jedinečným konceptom poradenstva, v ktorom naša spoločnosť zjednotila skúsenosti a odborné znalosti chovateľov, poradcov pre výživu zvierat a veterinárnych lekárov, Vám ukážeme kontinuálnu cestu k zdravému rastu. Dobre štruktúrované portfólio našich výrobkov je už viac ako 40 rokov dôkazom ich funkčnosti v praxi. Nájdete v ňom široké spektrum kvalitných produktov, ktoré boli vytvorené v súlade s požiadavkami našich zákazníkov. Našim cieľom je z dlhodobého hľadiska optimalizovať zdravie a úžitkovosť vašich zvierat, ako aj prevádzkových výsledkov. Zákazníkov aktívne v tomto procese sprevádzame a sme im na blízku vždy, keď potrebujú poradiť, či pomôcť. Robíme to pre zdravé zvieratá, dokázateľne vyššiu úžitkovosť a spokojnejších, či úspešnejších chovateľov. 

Pre drobnochov disponuje spoločnosť Sano radou tzv. Protamín – bielkovinových koncentrátov, ktoré v sebe spájajú komplexnosť riešení pre najlepší domáci odchov zvierat. Spájajú optimálny pomer vitamínov, minerálov, sacharidov, tukov s vysokoproteínovým sójovým extrahovaným šrotom. Najvyhľadávanejší produktový rad nájdete v publikácii „Úspešný farmár“ spolu s primárnymi vlastnosťami a návodmi na optimálnu kŕmnu dávku. 

Nižšie do pozornosti vyberám vzorové kŕmne dávky pre jednotlivé kategórie zvierat zostavené s doplnkovými krmivami spoločnosti Sano:
 

Nosnice

Pšenica                    45 %

kukurica                   30 %

Protamino QQRQ  25%

 

Výkrm brojlerových kurčiat

                                                I. fáza                   II. fáza             III. fáza

Pšenica                                    25 %                  20 %              15 %

Kukurica                                  40  %                50 %              60 %

Protamino Fino                    35 %                  30 %              25 %

 

Výkrm brojlerových kačíc

                                                I. fáza                   II. fáza             III. fáza

Pšenica                                    35 %                  30 %              25 %

Kukurica                                  40  %                50 %              60 %

Protamino Fino                    25 %                  20 %              15 %

 

Výkrm husí                         I. fáza                   II. fáza 

Pšenica                                    40 %                      50 %             

Kukurica                                  40  %                     50 %

Protamino Fino                    20 %                       15

 

Pre chovateľa sú ukazovateľom účinnosti správne nastavenej výživy optimálny rast, vývoj operenia, dobrý zdravotný stav, živý temperament a výkonnosť v znáške. Správne zostavená kŕmna dávka spolu s vhodne upravenými životnými podmienkami prostredia zabezpečí dobrý zdravotný stav a požadovanú efektivitu úžitkovosti zvierat, čo je základným predpokladom chovateľsko - ekonomickych úspechov.

Staňte sa aj Vy Úspešným farmárom a informujte sa bližšie o produktoch Sano na emailovej adrese sano@sano.sk, alebo na www.sano.sk .  

Stiahnuť dokument

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko