2

Produkty pre budúcnosť poľnohospodárstva

Sano - prísľub kvality

Portfólio našich produktov

Produkty a koncepty kŕmenia s vysokou účinnosťou

Zdravé, účinné a inovatívne – to je trio charakteristických vlastností našich výrobkov. Výrobky spoločnosti Sano sú pre našich zákazníkov garanciou, že budú mať prístup k vysokokvalitným krmivám s hodnotným zložením, prispievajúcim k zvýšeniu úžitkovosti, a to v rámci konceptu kŕmenia vytvorenom na mieru pre potreby ich podniku.

Naším jasným cieľom je vylepšiť procesy v podnikoch pre ich zdravý rast, počnúc krmivom, cez potreby zvierat až po ľudí. Na tejto ceste sa neustále opierame o osvedčené a inovatívne riešenia. Dobre štruktúrované portfólio našich služieb je už viac ako 40 rokov dôkazom ich funkčnosti v praxi. Nájdete v ňom široké spektrum kvalitných produktov, ktoré boli vytvorené v súlade s požiadavkami našich zákazníkov, Minerálne krmivá, mliečne kŕmne zmesi, doplnkové a špeciálne krmivo a siláže sa vyznačujú vysoko účinnými obsahovými zložkami a tvoria súčasť vedecky overených konceptov kŕmenia zvierat. Okrem toho ponúkame aj množstvo ďalších produktov a služieb, ktoré sa v praxi osvedčili pri výžive úžitkových zvierat, ako aj pri profesionálnom vedení podniku.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko

Objavte naše produkty pre zdravý rast

K výsledkom

Bližšie informácie

26 produktov odpovedajúcich výberu
26

Kompletná kŕmna zmes

Minerálne krmivo

Výkrm prasiat

Začiatok výkrmu
Záver výkrmu

Prasničky

Fáza odchovu 1

Prasiatka

Fáza odstavu
Fáza odchovu
Prvé hodiny života
Fáza kojenia

Výkrm prasiat

Začiatok výkrmu
Záver výkrmu

Prasničky

Fáza odchovu 1
Fáza odchovu 2

Chovné prasnice

Príprava na pôrod
Servis perioda
Laktácia
Gravidita

Prasničky

Fáza odchovu 2

Chovné prasnice

Gravidita

Chovné prasnice

Príprava na pôrod
Servis perioda
Laktácia

Chovné prasnice

Príprava na pôrod
Servis perioda
Laktácia

Stránky